Bachelorprojekt

Bachelorprojektet er det afsluttende projekt på uddannelsen, hvor du fordyber dig i et emne, som du interesserer dig særligt for. I projektet viser du, at du kan anvende videnskabelige arbejdsmetoder.

Bachelorprojektet udgør 20 ECTS-point, er placeret på 7. semester og afslutter uddannelsen.

Tilrettelæggelse af og krav til bachelorprojektet
Bachelorprojektet kan udarbejdes alene eller i grupper af studerende, mono- eller tværprofessionelt. Bachelorprojektet består af en skriftlig og en mundtlig del. Det skriftlige produkt i sin helhed udgør eksaminationsgrundlaget for den individuelle eksamination.

Bachelorprojektet skal dokumentere forståelse af og selvstændig evne til at reflektere over professionens praksis og anvendelse af forskningsteori og videnskabelig metode i relation til en praksisnær problemstilling. Som studerende skal man formulere en problemstilling, der skal være central for uddannelsen og professionen, eventuelt i samarbejde med en privat eller offentlig virksomhed.

Fysioterapeutuddannelsen KP skal godkende problemstillingen.

Projektets formål er, at man som studerende erhverver kompetencer til at deltage i udvikling, igangsættelse og udførelse samt dokumentation og formidling af fagligt forsknings- og udviklingsarbejde og dermed bidrager til kvalitetsudvikling og formidling af fysioterapeutisk videnproduktion.

Klinisk nære bachelorprojekter

På KP's uddannelser til sygeplejerske og fysioterapeut i Nordsjælland er det muligt for de studerende at lave et "klinisk nært bachelorprojekt", hvor den studerende arbejder sammen med praksis om en "rigtig" problemstilling fra professionen.

Samarbejdet startede i efteråret 2013 og foregår mellem studerende fra Sygeplejerskeuddannelsen og Fysioterapeutuddannelsen Campus Nordsjælland og Nordsjællands Hospital eller andre samarbejdspartnere; kommuner, institutioner og private aktører.

Samarbejdet er et initiativ, som støtter, at de studerende i deres bachelorprojekt bliver i stand til at løfte nogle af de udfordringer, som professionerne står med. Målet er, at bachelorprojekter opstår i et match mellem et ønske fra praksis/forsknings- og udviklingsmiljøer og de krav, som stilles til KP's bachelorprojekter.