Uddannelsens opbygning

Fysioterapeutuddannelsen tager udgangspunkt i viden og kundskab om mennesket og dets fysiske, psykiske, sociale og eksistentielle aspekter og har kerneområder som krop, bevægelse, træning, berøring og kommunikation i centrum.

Fysioterapeutuddannelsen Nordsjælland uddanner sundhedsprofessionelle, som kan udøve patient- og borgerrettet fysioterapeutisk praksis. Det sker på grundlag af teoretisk og forskningsbaseret viden, personlige værdier og erfaringer samt tekniske og kropslige færdigheder på et reflekteret, vidensvurderet og engageret grundlag.

Teoretisk og klinisk undervisning

Fordeling af ECTS point mellem den teoretiske og kliniske del af uddannelsen, herunder de tværprofessionelle og valgfrie elementer.

Semester

Teoretisk

undervisning

Antal ECTS

Klinisk undervisning

 

Antal ECTS

Heraf tværprofessionelle uddannelseselementer*

Antal ECTS

Heraf valgfrie uddannelseselementer*

Antal ECTS

1.

29

1

 

2.

26

4

 

3.

30

0

 

10

4.

18

12

5

 

I alt på uddannelsens første 2 år

103

17

 

 

5.

30

0

5

 

6.

15

15

5

 

7.

30

0

 

10

I alt på uddannelsens sidste 1½ år

65

25

 

 

I ALT

168

42

 

 

* Tværprofessionelle og valgfrie uddannelseselementer udgør dele af semestres samlede ECTS-point.

Den kliniske undervisning er den del af uddannelsen, hvor du er i kliniske undervisningsforløb på godkendte kliniske undervisningssteder. Den kliniske undervisning finder sted på regionale, kommunale og private institutioner, herunder klinikker samt andre relevante institutioner, der er godkendt af uddannelsesinstitutionen (eller Fysioterapeutuddannelsen, UCC).

Ny studiordning i 2019

Etisk grundlag