Uddannelsens opbygning

Fysioterapeutuddannelsen tager udgangspunkt i viden og kundskab om mennesket og dets fysiske, psykiske, sociale og eksistentielle aspekter og har kerneområder som krop, bevægelse, træning, berøring og kommunikation i centrum.

Fysioterapeutuddannelsen Nordsjælland uddanner sundhedsprofessionelle, som kan udøve patient- og borgerrettet fysioterapeutisk praksis. Det sker på grundlag af teoretisk og forskningsbaseret viden, personlige værdier og erfaringer samt tekniske og kropslige færdigheder på et reflekteret, vidensvurderet og engageret grundlag.

Uddannelsen er en fuldtidsuddannelse på 3½ år, fordelt på 7 semestre. Uddannelsen er normeret til 210 ECTS-point, hvor hvert semester består af 30 ECTS-point. Uddannelsen har et omfang af teoretiske elementer på 168 ECTS-point og et omfang af kliniske elementer på 42 ECTS-point.

Teoretisk og klinisk undervisning

Fordeling af ECTS point mellem den teoretiske og kliniske del af uddannelsen, herunder de tværprofessionelle og valgfrie elementer.

Semester

Teoretisk undervisning

Antal ECTS

Klinisk undervisning

Antal ECTS

Heraf tværprofessionelle uddannelseselementer

Antal ECTS

Heraf valgfrie uddannelseselementer

Antal ECTS

 

 

Fællesdel

 

1.

 

29

 

1

 

1,5

 

2.

26

4

1,5

 

 

3.

 

30

 

 

3

 

10

 

4.

 

18

 

12

 

4

 

 

I alt første 2 år

 

 

103

 

17

 

10

 

10

 

Institutionsspecifik del

 

5.

 

20

 

10

 

10

 

6.

15

15

 

 

 

 

7.

 

30

 

 

 

10

 

I alt sidste 1½ år

 

 

65

 

25

 

10

 

10

 

I ALT

 

 

168

 

42

 

20

 

20

Etisk grundlag