Tal og fakta

Antal studerende

Der er pr. 1. oktober 2018 indskrevet 254 studerende på KP's fysioterapeutuddannelse i Hillerød.

Regelsæt for Fysioterapeutuddannelsen

Fysioterapeutuddannelsens historie

Fysioterapeutuddannelsen blev grundlagt i Skodsborg i 1898 og er dermed Danmarks første fysioterapeutuddannelse. Institutionens grundlægger var lægen Carl Ottosen, en fremsynet mand, som mente at brug af vand, god kost og motion var af betydning for menneskers trivsel og helbredstilstand. En noget provokerende påstand i slutningen af 1800-tallet.

Skodsborg

Ottosen havde sin inspiration fra USA, og med oprettelsen af Skodsborg Badesanatorium opstod behovet for en uddannelse, som kunne formidle disse på den tid, alternative sundhedsideer.

Sygepleje og massage
I begyndelsen var uddannelsen toårig, og blev kaldt ”Sygepleje og Massage”. Indholdet var dog ganske omfattende med undervisning i anatomi, fysiologi, patologi, elektroterapi, hydroterapi, massage og øvelsesterapi. Op gennem det 20. århundrede udvikledes konceptet, og i midten af 60-erne skiftede uddannelsen navn til Skodsborg Fysioterapiskole. Uddannelsen blev 4-årig og de studerende kom fra hele Norden.

Skodsborg Fysioterapiskoles Fond
Institutionen var indtil 1992 ejet af Adventistkirken, og dermed også præget af dennes pædagogiske tanker om vigtigheden af at kombinere teoretisk og praktisk uddannelse. En anden udvikling som hang sammen med tilknytningen til Adventistkirken var internationaliseringen. Allerede i fyrrerne og halvtredserne benyttede mange Skodsborguddannede fysioterapeuter sig af muligheden for at arbejde i udlandet.
I kraft af Adventistkirkens verdensomspændende netværk i form af hospitaler og klinikker var der skabt mulighed for arbejde selv i fjerne dele af verden, og gradvist fik uddannelsen international anerkendelse og officiel godkendelse i en række lande.

Fra 1992 og frem til januar 2002 blev uddannelsen drevet af Skodsborg Fysioterapi Skoles Fond og var således en privat og uafhængig institution.

Selvejende institution fra 2002
Pr. 1.1. 2002 blev Skodsborg Fysioterapiskole en selvejende institution under undervisningsministeriet og partnerinstitution i Center for videregående uddannelser (CVU) København & Nordsjælland, hvorefter den i august 2007 er blevet en del af Professionshøjskolen UCC.

Institutionen optager i dag 80 studerende pr. år. Der optages 2 x 40 studerende, hvoraf det ene hold starter i uge 35/36 (aug/sep) og det andet i uge 5 (feb).

Institutionen ønsker at uddanne fysioterapeuter med et højt fagligt niveau, såvel teoretisk som klinisk, og med et sundhedssyn som kan føres tilbage til Carl Ottosens tanker om, at livskvalitet indebærer, at man tager vare på såvel den kropslige som den åndelige og mentale sundhed. Ligeledes er institutionens internationale samarbejdsrelationer også bevaret, dette til glæde for både studerende og institutionens personale.