Studenterinvolvering

På fysioterapeutuddannelsen i Nordsjælland har vi et særligt fokus på etablering af faglige og sociale læringsmiljøer blandt de studerende på tværs af alle semestre.

Herunder kan du lære mere om muligheder for studenterengagement gennem uddannelsen:

Tutorer

Tutorernes rolle er særligt på at styrke de studerendes sociale relationer samt på at udvikle 1. semester studerendes studiekompetencer. Tutorerne er hver især ansvarlige kontaktpersoner for minimum 1 studiegruppe på 1. semester. Som kontaktperson har de ansvar for at være tilgængelige på mail for individerne i den nydannede studiegruppe samt mødes med studiegruppen 1-2 gange inden for de første 2 måneder. Dette møde skal have til hensigt at facilitere studiegruppens arbejde med sociale relationer, faglige kompetencer og studiemæssige færdigheder.

Tutorerne er ligeledes ansvarlige for at planlægge en del af de nye studerendes første dag på studiet sammen med underviseren i fysioterapi samt at planlægge og gennemføre introturen. Derudover er tutorerne ansvarlige for at planlægge fysioterapeutuddannelsens 2 årlige monofaglige fester. Tutorer rekrutteres internt i gruppen og kan bestå af studerende, der har gennemført 1. semester. De studerende refererer til studievejlederen, der også kan inddrages i rekruttering, hvis det skønnes nødvendigt

International tutor

Fysioterapeutuddannelsen modtager internationale studerende, der indgår i (enten eller/både og) studieaktiviteter på uddannelsens teoretiske del og i den kliniske undervisning. Som tutor for en eller flere internationale studerende er rollen fokuseret på at hjælpe de internationale studerende med at føle sig velkomne i KP, at bistå med hjælp til afklaring af praktiske og faglige ting, informere om faglige og sociale arrangementer i fysioterapeutuddannelsen/KP, og at inddrage dem i disse aktiviteter.

Som tutor bliver man en del af et netværk af studerende (ISN – international student network).

Vejledere i studiecafe

Uddannelsen giver mulighed for at studerende kan mødes omkring faglige sparring gennem mødet med mere erfarne studerende. Studiecafeen er et åbent ugentligt tilbud som alle studerende på uddannelsen kan benytte sig af uden tilmelding. I cafeen vil der være 1-2 mere erfarne studerende, der kan benyttes af grupper eller individer til faglig sparring.
Som vejleder i studiecafeen skal man have gennemført minimum 2. semester.  Vejlederne har ansvar for at planlægge og gennemføre 2½ times cafe én gang ugentligt.
Vejlederne rekrutteres gennem studievejleder efter behov. Vejlederne referer til studievejleder og indgår i lønnet forhold.

Mentorer

Studerende i særlige sårbare situationer, der ikke falder ind under rammerne for SPS-støtte kan i særlige tilfælde modtage faglig mentorstøtte gennem mere erfarne studerende.
Mentorerne rekrutteres gennem studievejleder og indgår i lønnet forhold.

Co-undervisere

Co-undervisere benyttes på adskillige semestre i forbindelse med undervisning af fysioterapeutiske færdigheder i brikselokalet. Co-undervisere er studerende der assisterer underviseren i fysioterapi ved at guide og vejlede ved briksene ud fra underviseren anvisninger. Co-underviser skal have afsluttet 2. semester og skal være aktiv studerende på min. ét semester over det hold, de assisterer på. Rekruttering foregår løbende gennem studiekoordinator og portalen. Der refereres til studiekoordinator og den involverede underviser. Den studerende indgår i lønnet forhold.

Øvrige områder

I forbindelse med præsentation af fysioterapeutuddannelsen ved messer, åbent hus for uddannelsessøgende, gymnasiebesøg og lignende vil der være mulighed for at bidrage med fortællingen om din egen uddannelse. Rekrutteringen vil foregå løbende gennem KP-mail, og der refereres til studievejlederen.

Samarbejdsmøder med kliniske undervisningssteder: Hvert hold på uddannelsen deltager hver med én repræsentant i uddannelsens kontinuerlige samarbejde med de kliniske undervisere. Det indebærer at deltage ved 3 årlige samarbejdsmøder og at afrapportere tilbage til holdet.

DSR-FYS er det lokale studieråd for fysioterapeutuddannelsen. Rådet er et samarbejdsorgan til afdækning af evt. uhensigtsmæssige planlægninger på uddannelsen og idéforum for nye tiltag. Her vælges to repræsentanter fra hvert hold. Læs mere om de studerendes råd

Til Uddannelsesudvalget for fysioterapeutuddannelsen udpeges 2 studerende, der deltager ved ca. 4 møder årligt.