Klinisk undervisning (praktik)

På Fysioterapeutuddannelsen Nordsjælland tilrettelægger vi den kliniske undervisning (praktikken), så den samlet afspejler bredden i det fysioterapeutiske virksomhedsfelt. På den måde får du mulighed for at kvalificere dig inden for følgende temaer:

  • udredning
  • diagnostik
  • behandling
  • lindring
  • sundhedsfremme
  • bevarelse af sundhed
  • forebyggelse
  • rehabilitering

Den kliniske undervisning finder sted på regionale, kommunale og private institutioner, herunder klinikker samt andre relevante institutioner, der er godkendt af uddannelsesinstitutionen (eller Fysioterapeutuddannelsen, UCC).

Tidsmæssig placering af klinisk undervisning og ECTS points

I alt udgør uddannelsens kliniske undervisningsdel 28 uger. Det svarer til i alt 42 ECTS point. Den studerendes kliniske tid beregnes 30 timer / 1½ ECTS. Den studerende arbejdstid pr 1½ ECTS beregnes som fuldtidsstudie med cirka 40 timer per uge.

Den kliniske undervisning er obligatorisk og gennemførsel stiller krav til opfyldt deltagelse i forudsætningsgivende læringsaktiviteter samt minimum 80 procent fremmøde samlet på 1. og 2. semesters kliniske forløb samt 90 procent fremmøde for hvert af de kliniske forløb på 4. 5. og 6. semester.

Placering i uddannelsen

Antal ECTS

Omfang  

Kliniske timer

Studieaktivitet

1. semester

1

1 uge

30

40

2. semester

4

2 uger

60

105

4. semester

12

8 uger

240

320

5. semester

10

7 uger

210

280

6. semester

15

10 uger

300

400

I ALT 

42

28 uger

840

1145