Studie- eller praktikophold i udlandet

Som studerende kan du søge Fysioterapeutuddannelsen Nordsjælland om at komme i udveksling eller udlandspraktik.

Efter gennemførelse af 1. studieår kan du vælge at gennemføre studieforløb og klinisk undervisning/praktikforløb i udlandet. Forløb forhåndsmeriteres, når et studieforløb/klinisk forløb er beskrevet og godkendt i Mobility Agreement og tilskrives merit, når undervisning er gennemført og godkendt jævnfør aftale i underskrevet Mobility Agreement.

Via uddannelsens etablerede udvekslingsaftaler gennem EU's udvekslingsprogram ERASMUS kan du ansøge om stipendium. Udvekslingsperioden skal da have en varighed på min. 3 måneder. Du kan udveksle i kortere forløb, på samme præmisser som under ERASMUS, men da uden stipendium.

Udlandspraktik, der typisk er et klinisk forløb, etableres ved, at du selv finder et praktiksted i udlandet, der ved godkendelse af Fysioterapeutuddannelsen Nordsjælland kan fungere som klinisk undervisningssted.

Varighed af et udlandspraktikophold kan svare til længden af det kliniske undervisningsforløb, men kan, hvis du ønsker at forlænge forløbet, inkludere det valgfrie element.

Kontakt en international koordinator.

Få overført en del af studiet

Ønsker du at erstatte en del af dit studie i DK med et studieophold ved en udenlandsk uddannelsesinstitution, eller kommer du med uddannelseselementer fra en uddannelsesinstitution i udlandet, kan Fysioterapeutuddannelsen Nordsjælland tildele dig merit, når der er foretaget en vurdering af uddannelsesforløbet.