Internationalt på UCC

Uddannelsens internationale dimension vedrører integration af internationale aspekter i den daglige undervisning. Det kan være brug af international litteratur, internationale faglige udviklingstendenser, aktiviteter i forbindelse med ”Internationalisation at Home” (fx besøg af studerende eller gæsteforelæsere fra andre lande eller opgaver og projektarbejde i samarbejde med udenlandske institutioner, hvor udvekslingen sker elektronisk) og deltagelse i internationale konferencer.

Uddannelsen sigter derfor mod, at du opnår interkulturelle og internationale kompetencer, der indebærer en evne til at reflektere over egne og andres kulturelle værdier og til at forstå, hvordan disse forhold kan influere på fysioterapipraksis.

Internationaliseringen indgår i den daglige undervisning, på tværs af sundhedsuddannelser nationalt eller på en uddannelsesinstitution i udlandet, som er godkendt af uddannelsesinstitutionen.