Internationale muligheder

På Fysioterapeutuddannelsen Nordsjælland uddanner vi de studerende til at agere professionelt inden for fysioterapeutens virksomhedsområde i en globaliseret verden. Vi skelner mellem international erfaring og uddannelsens internationale dimension.

International erfaring

International erfaring vedrører den fysiske mobilitet af studerende og lærere med sigte på at understøtte udviklingen af respekt, tolerance og forståelse for andre kulturer. Særligt med henblik på refleksion over andre sygdoms- og sundhedsbegreber og andre former for udøvelse af fysioterapi.

Dette sigter mod en bedre forståelse af

  • sig selv i en globaliseret verden
  • international mobilitet på arbejdsmarkedet
  • varetagelse af fysioterapeutiske ydelser til mennesker i Danmark med anden etnisk baggrund
  • fysioterapeutisk viden og faglig udvikling

Uddannelsesinstitutionerne indgår lokale aftaler og mobilitetsprogrammer med udenlandske institutioner, med henblik på studenter- og lærermobilitet, ligesom der findes landsdækkende aftaler for sundhedsområdet. Derudover kan uddannelsen tilrettelægges således, at du har mulighed for at deltage i fysioterapeutisk nødhjælpsarbejde som en del af uddannelsen.

Den internationale dimension

Uddannelsens internationale dimension vedrører integration af internationale aspekter i den daglige undervisning.