Internationale muligheder

Formålet med uddannelsesaktiviteter, der har internationalt fokus, er at styrke den studerende fagligt og uddanne den studerende til at agere professionelt inden for fysioterapeuters praksis i en globaliseret verden.

I løbet af uddannelsen kan der være Internationalisation at home-aktiviteter. Disse aktiviteter giver de studerende mulighed for at studere fysioterapi i et internationalt perspektiv i Danmark. Den studerende inddrager international litteratur og internationale perspektiveringer i opgaveløsning i dele af uddannelsen jævnfør mål for læringsudbytte angivet i de enkelte semestre.

Internationale aktiviteter kan også bestå i at planlægge og gennemføre et kortere eller længerevarende udvekslingsophold i form af et studie-, klinisk forløb eller valgfrit element i udlandet, Internationalisation abroad. Det anbefales, at man kun tager ét udvekslingsophold i udlandet og at dette placeres i 5. semester eller som det valgfrie forløb på 7. semester.

Uddannelsesinstitutionen forhåndsgodkender udvekslingsforløb, som tilskrives merit, når undervisning er gennemført og godkendt. Udvekslingsforløb kan etableres gennem uddannelsens internationale samarbejdsaftaler eller ved selvtilrettelagte forløb.

Internationale studerende kan indskrives på uddannelsen jf. de udvekslingsaftaler, som uddan- nelsen har for studerende og adjunkter/lektorer/docenter.