Forventninger til dig

Et fuldtidsstudie

Fysioterapeutuddannelsen er et fuldtidsstudie. Du har i gennemsnit 18 lektioner pr. uge, og så skal du forberede dig, lave projektarbejde og eksamener. Den kliniske undervisning (praktik) er på 30 timer om ugen (i alt 28 uger), hvor klinikstederne forventer, at du yderligere bruger ca. 10 timer om ugen på at forberede dig.

Mennesker, krop og bevægelse

Hvis du vil være fysioterapeut, skal du have lyst til mødet med mennesker. Fem nøgleord er: ansvar, respekt, ligeværd, empati og sundhed. På Fysioterapeutuddannelsen Nordsjælland forventer vi, at de studerende reflekterer over disse nøglebegreber i forhold til deres faglige udøvelse.

Erhvervsansvarsforsikring

Som studerende ved Fysioterapeutuddannelsen Nordsjælland skal du være ansvarsforsikret ift. skader, der kan opstå i øvesituationer i teoretisk undervisning og i den kliniske undervisning (praktikken).

Der er behov for, at du er forsikret jf. erstatningsansvar ift. følgende:

  • Medstuderende, undervisere og eksterne brugere/patienter i den daglige undervisning og ved eksamener
  • Ved projektarbejde i forhold til medstuderende, borgere/patienter på eller uden for institutionen i den kliniske undervisning
  • Ved praksisstudier ift. borgere/patienter i og uden for institutionen
  • I klinisk undervisning
  • Ved evt. udlandsophold

Der er flere muligheder for at få denne forsikring. Tal evt. med det forsikringsselskab du allerede har forsikringer hos.

Vi kan anbefale, at du melder dig ind hos Danske Fysioterapeuter som studentermedlem, idet du derigennem kan få en erhvervsansvarsforsikring som studerende under uddannelse. Dækningen er designet til formålet, og derfor ved vi, at dækningen er tilstrækkelig. Denne forsikring dækker dig også, hvis du på et tidspunkt i uddannelsen vælger at rejse i udlandspraktik.

Du kan finde flere oplysninger om forsikringen på fysio.dk:

Dimittendprofil