Din økonomi

Professionsbacheloruddannelsen i fysioterapi er gratis og SU-berettiget, men du skal påregne udgifter til bøger og andre materialer.

SU under uddannelsen

Uddannelsen er SU-berettiget og normeret til 41 + 12 klip (1 klip svarer til en måneds stipendium).

Så snart du er optaget på uddannelsen, har du mulighed for at søge SU. Du søger ved at gå ind på hjemmesiden for Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte og derefter klikke på minSU, hvor du indtaster de fornødne oplysninger. Her kan du også få oplysninger om frister, beløbsstørrelser og andre regler.

Du får adgang til minSU med NemID. Du kan få SU fra kvartalet efter, du fylder 18 år. Har du spørgsmål, kan du kontakte UCCs SU-kontor.

Omkostninger til bøger og materialer

Du skal regne med at bruge penge på bøger og kompendier, kopiering af tekster, opgaver og lign. Nogle bøger kan dog også lånes på biblioteket.

Depositum til knoglekasse

Når du starter på Fysioterapeutuddannelsen Nordsjælland, skal du betale et depositum på 600 kr. for at få lov til at låne en knoglekasse til brug i anatomiundervisningen. Hvis du afleverer den rettidigt, når du har bestået din anatomieksamen, og hvis kassens indhold er uskadt, får du 300 kr. tilbage. Beholder du kassen gennem hele studietiden, får du ikke noget af dit depositum tilbage.

Godt at have en bærbar

Det er en god idé at have en bærbar computer, så du kan have den med til teoretisk undervisning og arbejde derhjemme. KP har en netbaseret studieportal, hvor den daglige kommunikation om studiet foregår. På uddannelsesstedet har du fri adgang til trådløst internet.

Specialpædagogisk støtte – SPS

Har du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, f.eks. ordblindhed, har du mulighed for at søge SPS. Støtten kan fx være hjælpemidler eller støtteundervisning. Du skal søge gennem fysioterapeutuddannelsens studievejleder Klaus Nørgaard.

Kontakt SU-kontoret

Telefon: 4189 9292
Mail: su@kp.dk

Københavns Professionshøjskole
SU-kontoret
Humletorvet 3
1799 København V

Medlemsfordele som studerende

Med et studentermedlemskab hos Danske Fysioterapeuter får du bl.a. gratis erhvervsansvarsforsikring og rabat på studieforsikring og fagbøger.

Rabatter