Om uddannelsen

Fysioterapeuter optimerer menneskers evne til at bruge deres krop mest hensigtsmæssigt. Fysioterapeuter kan identificere det enkelte menneskes bevægelsespotentiale og gennem arbejdet med kroppen opnå den optimale bevægelseskapacitet for patienten.

Fysioterapeutuddannelsen er en fuldtidsuddannelse på 3½ år, fordelt på syv semestre og normeret til 210 ECTS-point.

På uddannelsen lærer du om menneskets anatomi, fysik og psyke, og undervisningen veksler mellem teori og kliniske ophold (praktik), hvor du indgår i praktikstedets behandlerteam og får ansvar for dine egne patientforløb. Den teoretiske undervisning finder hovedsagelig sted på uddannelsesinstitutionen, og den kliniske undervisning på hospitaler, i kommuner og fysioterapiklinikker og træningscentre i Nordsjælland, København og Roskilde.

På Fysioterapeutuddannelsen Nordsjælland uddanner vi fysioterapeuter med et højt fagligt niveau, såvel teoretisk som klinisk. Vi har et sundhedssyn, hvor livskvalitet indebærer, at man tager vare på såvel den kropslige som den åndelige og mentale sundhed.

Titel

Uddannelsen giver dig ret til at anvende titlen professionsbachelor i fysioterapi, og den engelske betegnelse er Bachelor of Physiotherapy. Uddannelsens betegnelse på engelsk er Bachelor’s Degree Programme of Physiotherapy.