Job og karriere

Som fysioterapeut arbejder du med borgere i alle aldersgrupper, hvis sundhed er truet eller potentielt kan trues, og med patienter med akut og kronisk sygdom.

Fysioterapeuter i job - offentligt og privat

Fysioterapeuter arbejder på fx private klinikker, hospitaler, plejehjem, kommunale rehabiliterings- og sundhedscentre, psykiatriske centre, hjælpemiddelcentraler, specialskoler og -børnehaver samt institutioner, der arbejder med sundhedsfremme og forebyggelse herunder med idrætsudøvere. Hertil kommer skoler og private virksomheder, hvor fysioterapeuter er ansat eller arbejder selvstændigt på freelancebasis fx i relation til arbejdsmiljøområdet.

Træning og behandling

Fysioterapeuter træner og behandler for at påvirke menneskers evne til at bevæge sig optimalt under de givne omstændigheder. Som fysioterapeut udfører, leder og formidler du fysioterapi inden for udredning, diagnostik, behandling, lindring, sundhedsfremme, bevarelse af sundhed, sygdomsforebyggelse og rehabilitering.

Bevægelse i fokus

Kroppens bevægelse er det essentielle for menneskets fysiske udfoldelse. Fysioterapeuten kan identificere det enkelte menneskes bevægelsespotentiale og med dette som udgangspunkt foretage fysioterapeutisk intervention, der sigter mod at opnå den optimale bevægelseskapacitet hos mennesket.

Dimittendprofil

Dimittendnetværk UCC Nord

Er du færdig med din sundhedsuddannelse i UCC? Så tilmeld dig dimittendnetværket og få besked, når der afholdes arrangementer og lignende for dimittender.

Videreuddannelse

Få mere at vide

Læs mere om løn, arbejdsvilkår m.v. på Danske Fysioterapeuters hjemmeside

 

En kræftramt mand dyrker boksetræning med en fysioterapeutstuderende

Mænd kæmper kræften i knæ

Tore og Alexander har i forbindelse med deres bachelorprojekt på fysioterapeutuddannelsen oprettet et særligt mandetræningshold, hvor 12 mænd i alderen 50-83 år mødes to gange ugentligt for at få styrken, energien og velværet tilbage.