Fysioterapeutuddannelsen

Som fysioterapeut bliver du uddannet til at behandle og forebygge nogle af de mest udbredte lidelser i samfundet. Du opnår en dyb indsigt i bl.a. anatomi, fysiologi og træningslære, som du har brug for, når du skal hjælpe mennesker med at få deres bevægefrihed tilbage.

En kræftramt mand dyrker boksetræning med en fysioterapeutstuderende

Mænd kæmper kræften i knæ

Tore og Alexander har i forbindelse med deres bachelorprojekt på fysioterapeutuddannelsen oprettet et særligt mandetræningshold, hvor 12 mænd i alderen 50-83 år mødes to gange ugentligt for at få styrken, energien og velværet tilbage.