Pædagogens faglige rolle i skolen

Forskningssatsningen 'Pædagogens faglige rolle i skolen' skal producere viden om, hvordan pædagogers faglighed bliver til og virker i skolen, som den ser ud efter folkeskolereformen.

Pædagogens faglige rolle i skolen

Med folkeskolereformen blev pædagoger en del af skolen. Reformen har skabt nye aktiviteter, som pædagoger kan tage sig af i skolen – aktiviteter og tiltag som understøttende undervisning, lektiehjælp og faglig fordybelse, faglig undervisning i indskolingen, en mere varierende og motiverende skoledag, styrket fokus på faglighed og trivsel samt mere bevægelse.

I skolen er der nye opgaver, læringsmål, elever, kolleger, ledere, metoder og kompetencebegreber. I fritidsinstitutionerne er der fortsat velkendte opgaver, børn, kolleger, ledere og arbejdsformer. Og midt i hverdagen står den enkelte pædagog og skal arbejde med børns trivsel, udvikling og læring. Det er en hverdag, hvor pædagogernes arbejde transformeres af reformer, faglige organisationers debatter, politiske papirer, organisationsforandringer og ny vidensproduktion.

I satsningen sætter vi fokus på, hvordan pædagogers faglighed bliver til i det komplekse landskab, hvor politiske, organisatoriske og institutionelle forandringer præger skolens og dermed også pædagogernes hverdag. Således har satsningen ikke kun fokus på pædagogen, men blikket er på den levede hverdag, der former og omformer pædagogers faglighed.

Review om pædagogers faglighed

Delprojektet 'Review - pædagogers faglighed i skolen' består i et review af litteratur, der søger at producere viden om pædagogens faglige rolle i skolen.

Medarbejdere: Sofie Sauzet og Jesper Larsen

Skolens organiseringspraksisser

Delprojektet 'Pædagogers faglighed i skolens organiseringspraksisser' sætter fokus på, hvordan skoleskemaer skaber mulighedsrum for tilblivelsen af pædagogers faglighed i skolen.

Medarbejdere: Sofie Sauzet, Stine Dupont og Christina Jørgensen