Pædagogens faglige rolle i skolen

Forskningssatsningen 'Pædagogens faglige rolle i skolen' skal producere viden om, hvordan pædagogers faglighed bliver til og virker i skolen, som den ser ud efter folkeskolereformen.

Pædagogens faglige rolle i skolen

Dette gøres både empirisk og eksperimentelt ved at undersøge, udvikle og eksperimentere i samarbejde med praksis. Empirisk arbejdes der gennem hverdagsetnografier, der følger tilblivelse af pædagogers faglighed i skolens forskellige organisatoriske og institutionelle praksisser, hvor pædagogisk faglighed produceres og distribueres på tværs af skolens aktører. Desuden arbejdes der eksperimentelt og kollektivt i laboratorier, der udvikler metodologier og viden, som kan skabe nye måder at forstå, skabe plads til og handle på, og med, pædagogers faglighed i skolen.

Tilgangen i satsningen er tværvidenskabelig og vil kombinere forskellige metodiske greb og analytiske snit, der tilsammen skaber kompleksitetssensitive indblik i de praksisser, hvorigennem pædagogens faglige roller i skolen bliver til.