Ph.d.-samarbejde

Interesseret i at udvikle ny viden med en tæt kobling til praksis? Så er et ph.d.-forløb i samarbejde med UCC måske noget for dig.

UCC indgår i en række ph.d.-samarbejder med andre danske universiteter. På siden her kan du læse om mulighederne for at søge et ph.d.-stipendium samt se en oversigt over aktuelle ph.d.-projekter.
 

Aktuelle ph.d.-projekter

Ansøgning om ph.d.-stipendium

UCC ønsker flere medarbejdere med forskeruddannelse. Derfor understøtter Forskning & Udvikling, at flere påbegynder et ph.d.-studium, hvor ny viden udvikles med tæt kobling til praksis.

Hvis du ønsker at skrive ph.d. inden for folkeskolens område, er det meget relevant at søge Ph.d.-rådets stipendier i uddannelsesforskning. Her er der årlig ansøgningsfrist i juni, men UCC påbegynder sin procedure med at kvalificere ansøgerne allerede i december-januar året før.

UCC deltager pt. i fem konsortier, som indstiller ansøgere til Ph.d.-rådet:

Derudover etablerer UCC aftaler om konkrete projekter med relevante universiteter i hovedstadsområdet. Det kan enten være som samfinansierede aftaler eller i tilknytning til større fælles eksternt finansierede forskningsprojekter.

Er du interesseret i at modtage informationer om næste ansøgningsrunde til Ph.d.-rådet, så skriv en mail til Vinnie Møller Johansen, VIJO@ucc.dk. Du vil herefter modtage information om de kommende muligheder.

UC Viden

Fra viden til velfærd

Fra viden til velfærd 2016

Hvordan de oplever de nyuddannede sygeplejersker mødet med arbejdslivet? Hvad betyder det for børns trivsel, når der bruges digitale teknologier i børnehaven? Og hvordan kan skoleledelsen hjælpe med at skabe ro i klasserne?

PDF iconLæs publikationen om UCC's forskning og udvikling