Konsortier og større projektsamarbejder

På siden her kan du læse om nogle af de større projektsamarbejder, som UCC er en del af.

Advanced Science Teacher Education (ASTE)

ASTE (Advanced Science Teacher Education) er et samarbejde om udviklingen af ny naturfagslæreruddannelse, der har til formål at uddanne lærere til undervisning i fagene biologi, fysik/kemi, geografi og matematik på mellemtrinnet og i udskolingen. Projektet er støttet af Lundbeckfonden og der er tilknyttet en phD studerende. Projektet er et samarbejde mellem professionshøjskolerne Metropol og UCC og universitetsmiljøerne Institut for Naturfagenes Didaktik på KU og Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) på AU.

IT i den Innovative Skole

Projekt IT i den Innovative Skole (2013-2015) har til formål, at understøtte innovativ anvendelse af teknologi i skolesammenhænge. I projektet deltager fem skoler, som over en periode skal afprøve fem innovativt sammensatte undervisningsforløb på forskellige årgange. "IT i den Innovative Skole" er ét af tre demonstrationsskoleforsøg, sat i gang som led i regeringens og KL's mål om øget anvendelse af it i folkeskolen. Projektet foregår som et samarbejde mellem professionshøjskolerne UCC, VIA, UCLillebælt, UCSjælland, UCSyddanmark og Metropol, samt Alexandra Instituttet og Aarhus Universitet.

Konsortiet for Pædagogik og Velfærdsprofessionelt Arbejde

Konsortiet for Pædagogik og Velfærdsprofessionelt Arbejde blev etableret i november 2015 og består af Københavns Universitet (Det Humanistiske Fakultet, afdelingen for Pædagogik, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling) og Professionshøjskolen UCC. Konsortiet beskæftiger sig med de samfundsmæssige udfordringer inden for pædagogik og velfærdsprofessionelt arbejde, bl.a. de kulturelle og sociale problemstillinger i skoler og institutioner og uddannelserne til velfærdsprofessionerne.

Læringsløft 2020

Konsortiet Læringsløft 2020 (2010-2020) er et samarbejde om forsknings-, uddannelses- og professionsløft mellem de tre professionshøjskoler Metropol, UCC og VIA samt Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet. Konsortiet blev etableret i 2010 ud fra en målsætning om at komme med et bud på en samlet indsats over for folkeskolens aktuelle udfordringer. I tæt samarbejde med skoler og dagtilbud arbejder konsortiet med at forbedre børn og unges læringsmuligheder.

Technucation

Technucation (2011-2015) er et stort forskningsprojekt, der har til formål at skabe ny viden om 'technological literacy'. Gennem etnologiske feltstudier og 'Living Labs' skal projektet skabe ny viden om teknologiforståelse i sygepleje- og lærerprofessionerne. Viden, der skal danne basis for udviklingen af uddannelserne af fremtidens lærere og sygeplejersker. Projektet er et samarbejde mellem Institut for Uddannelse og Pædagogik (Aarhus Universitet), Metropol, UCC, RUC og Teknologisk Institut

Tegn på Sprog - tosprogede børn lærer at læse og skrive

Tegn på sprog (2008-2015) er et 8-årigt forsknings- og udviklingsprojekt. Projektets overordnede mål er at få en øget indsigt i tosprogede elevers læse- og skrivetilegnelse og at udvikle læse- og skrivepædagogikken, så den i højere grad sikrer de tosprogede elevers skriftsproglige udvikling og deres muligheder for at klare sig videre i uddannelsessystemet. Projektet er et samarbejde mellem VIA UC, UC Nordjylland, UC Lillebælt, UCC, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) – Aarhus Universitet samt Århus, Ålborg, Vejle, Odense og Københavns kommune. Projektet støttes af Social-, Børne- og Integrationsministeriet og Undervisningsministeriet.

Kontakt

Forskningssekretariatet

Anne Krag Gildbak
Charlotte Deleuran Nielsen
Vinnie Møller Johansen

E-mail: forskningssekretariat@ucc.dk

Din henvendelse besvares hurtigst muligt

Fra viden til velfærd

Fra viden til velfærd 2016

Hvordan de oplever de nyuddannede sygeplejersker mødet med arbejdslivet? Hvad betyder det for børns trivsel, når der bruges digitale teknologier i børnehaven? Og hvordan kan skoleledelsen hjælpe med at skabe ro i klasserne?

PDF iconLæs publikationen om UCC's forskning og udvikling

 

 

 

Mellem teori og praksis

Hvordan bygger man bro mellem teori og praksis i professionsuddannelserne? Dette spørgsmål var udgangspunktet for projektet "Bridging the Gap", der i en periode på fire år, foregik som et samarbejde mellem UCC, DPI, AKF og Ingeniørhøjskolen i Aarhus.

Studerende ved computer

Technucation

UCC udvikler i samarbejde med Aarhus Universitet, Metropol, UCC, RUC og Teknologisk Institut ny viden om teknologiforståelse i sygepleje- og lærerprofessionerne.

Læs om projektet 'Technucation' her