Tidsskrift: Forskning i pædagogers profession og uddannelse

'Forskning i pædagogers profession og uddannelse' er et tidsskrift, der publicerer forskningsbaserede artikler, som tematiserer, udforsker og nuancerer forståelser af pædagogers profession, arbejdsfelter og uddannelse.

Tidsskriftet henvender sig til forskere, undervisere og studerende ved de pædagogiske uddannelser på professionshøjskoler og universiteter samt til aftagere og pædagogiske praktikere og udgives på initiativ af pædagoguddannelsens ledernetværk. Der er etableret en styregruppe med repræsentanter for alle professionshøjskoler og repræsentanter fra universiteterne og en redaktion bestående af: Jan Jaap Rothuizen og Line Togsverd (VIA, ansvarshavende redaktører, begge ph.d. og lektor), Britta Nørgaard (UCN, ph.d. og lektor), Ida Kornerup (UCC, ph.d. og lektor) og Lene S. K. Schmidt (UCSJ, ph.d. og lektor).

Tidsskriftet udkommer elektronisk og udbydes som open access med mulighed for print on demand. Det udkommer 2 gange årligt og rummer både temanumre og artikler udenfor tema.

Tidsskriftet bidrager til, at pædagogik som videnskabelig disciplin samt andre videnskabelige discipliner gør sig gældende i undersøgelse, udforskning og udvikling af pædagogik som praksis, disciplin og profession. Tidsskriftet vil derigennem skabe orienteringsmuligheder samt kvalificere faglig udvikling og demokratiske drøftelser i og om feltet.

Tidsskriftets artikler er peer reviewed og omhandler pædagogik og pædagogiske spørgsmål i mange variationer. I artiklerne tematiseres såvel grundlæggende, almene pædagogiske forhold, udfordringer og problematikker, der historisk og aktuelt hører til pædagogikken, som forhold, der relaterer sig til pædagogers profession, praksis og uddannelse, der trænger til at blivebelyst, forstået og behandlet.

'Forskning i pædagogers profession og uddannelse' sigter efter at fremme levende og kritiske undersøgelser og dialoger om pædagogik, pædagogisk arbejde og uddannelse af pædagoger. Tidsskriftet repræsenterer dermed en tradition, hvor man anser pædagogik og pædagogisk arbejde som et anliggende af stor betydning for samfundet.