Uddannelse eller kriminalitet?

Uddannelse synes at være den forskel, der kan gøre en forskel for at holde de unge i et udsat boligområde væk fra en kriminel løbebane. Lærerne søger derfor vedholdende at forpligte og engagere de unge i skolearbejdet, fordi adgangen til en ungdomsuddannelse ser ud til spille så afgørende en rolle for de unges fremtid.

Du finder en række studieøvelser og litteraturforslag relateret til emnet herunder: