Skoledeltagelse – de unges ansvar?

Organisering og rammesætning af den pædagogiske praksis får betydning for, hvordan de unge deltager og agerer i skolen. Og lærerens indblik i de unges forudsætninger og livsomstændigheder spiller en rolle i arbejdet med engagere og forpligte de unge til deltagelse i skolen. Men rammesætning, ledelse og organisering spiller også en rolle i forhold til inklusion og eksklusion.

Du finder en række studieøvelser og litteraturforslag relateret til emnet herunder: