De pædagogiske rutiner

Undervisningsmaterialet er udviklet på baggrund af forskningsprojektet ’Pædagogiske rutiner som læringsrum i daginstitutioner’ og er særligt rettet imod undervisning på specialiseringen i dagtilbudspædagogik.

Undervisningsmaterialet består af:

  • Introduktionsfilmen 'Børn og rutiner', der indledningsvis gennemgår det pædagogiske område
  • Fire kortere videocases, som dokumenterer en række forskellige situationer fra vuggestue og børnehave
  • En række diskussions- og refleksionsspørgsmål, som kan anvendes som inspiration eller inddrages direkte i undervisningssituationen

Materialet er tilgængeligt i boksene her på siden.

Videomaterialet er optaget efteråret 2015 i en vuggestue og en skovbørnehave fra samme integrerede institution på Frederiksberg. Undervisningsmaterialet i sin helhed er forfattet, optaget og produceret af Søren Smidt, Svend Rossen og Thorbjørn Nyander Poulsen.

Undervisning relateret til praktik og praktikstudiedage

Arbejdet med rutiner kan med fordel bearbejdes empirisk i forbindelse med de studerendes praktik. I forbindelse med forskningsprojektet er der også udarbejdet et forslag til en empirisk og analytisk funderet opgave, som den studerende kan arbejde med i løbet af praktikken og i forbindelse med praktikstudiedage på uddannelsesstedet.

Hent opgave til praktik og praktikstudiedage

Relevant litteratur

Om pædagogiske rutiner

Krogh, S. og Smidt, S. (2014): Der foregår læring hele tiden. VERA nr. 68 s. 10-16

Om måltidspædagogik

Smidt, S.: Måltider i daginstitutioner for børn, i Holm og Kristensen (2014): Mad, mennesker og måltider – samfundsvidenskabelige perspektiver. Munksgaard.

Om tid og tidsforbrug

Krogh, S. og Smidt, S. (2009): Anerkendelse og iagttagelse i børnehøjde. Om pædagogisk arbejde med børn med behov for en særlig indsats. Dansk Psykologisk Forlag. København. Kapitel 6.

 

Forskningsprojektet

Undervisningsmaterialet er udviklet på baggrund af forskningsprojektet 'Pædagogiske rutiner som læringsrum i daginstitutioner’.

Læs mere om forskningsprojektet

Diskussions- og refleksionsspørgsmål

Til de korte videocases hører en række diskussions- og refleksionsspørgsmål, som kan anvendes som inspiration eller inddrages direkte i undervisningssituationen.

Hent spørgsmål