Educator wellbeing

Forskningsprojektet ’Pædagogen i skolen – status og udsyn’ lægger op til en bredere drøftelse af, hvad der giver pædagoger og lærere 'wellbeing'.

Educator wellbeing er et begreb, som er videreudviklet ud fra begrebet 'teacher wellbeing'. Teacher wellbeing er oprindeligt udviklet til at få øje på, hvad der er med til at understøtte, at den enkelte lærer og pædagog når sine personlige og professionelle mål.

Educator wellbeing kan beskrives som:

”(...)(1) “a sense of gratification” and (2) “a sense of meaning that derives from doing ones job in the service of something of wider significance than oneself”, as well as (3) being in an environment that supports and enables these personal and professional goals to be fulfilled.” (Collett & Olsen 2012)

Educator wellbeing handler altså om at have en følelse af tilfredsstillelse i ens job som fx pædagog og en følelse af, at det, man gør som pædagog, giver mening og er betydningsfuldt ud over en selv, og at man som profession er i et miljø, der understøtter, at man kan se sine mål blive fuldendt. 

PDF iconLæs artiklen 'Educator wellbeing: Personalets trivsel skaber bedre trivsel hos børn'