Logikker

Pædagoger i skolen oplever, at de i skolen skal agere professionelt på en anden måde end de er vant til. De oplever, at de står spændt ud mellem forskellige logikker i henholdsvis skole- og fritidsinstitutioner.

Dette prøver vi at indfange ved at vise, at der er forskellige logikker i spil i henholdsvis skole- og i fritidsinstitutioner i artiklen 'Pædagogen i skolen - mødet med andre institutionslogikker'. De logikker, som pædagogerne møder i skolen, og deres forskellighed fra dem, de kender fra fritidsinstitutionerne, har betydning for pædagogernes deltagelses- og handlemuligheder i skolen. I artiklen viser vi, hvordan pædagogerne forstår og handler på udspændtheden mellem de forskellige logikker i deres bestræbelse på at skabe mening i deres arbejde som pædagoger i skolen.

PDF iconLæs artiklen 'Pædagogen i skolen - mødet med andre institutionslogikker'

Refleksionsspørgmål

  • Hvilke af de nævnte logikker genkender du – fx fra den institution, du arbejder i eller har været i praktik i?
  • Har du oplevet forskelle mellem skole- og fritidsinstitutioners logikker?
  • Er der andre logikker end dem, der er beskrevet i artiklen?

Refleksionsspørgmål

  • Har du oplevet sammenstød mellem forskellige logikker?
  • Er det nødvendigt med skolens "firkantethed"? Skal pædagogerne tilpasse sig? Kan skolen se anderledes ud? (Læs evt. Pernille Hviid "Så sagde vi at 2+2=5 (Gjallerhorn nr. 17))