Case: Lokaler for alle – Rum og rammers betydning for inklusionsindsatsen

Rum og rammer har en betydningsfuld rolle i arbejdet med inklusion. Fx har lokalers indretning, størrelse og fleksibilitet betydning for tilrettelæggelsen og organiseringen læringsmiljøet samt for muligheden for undervisningsdifferentiering. De fysiske rammer har betydning for, hvordan der kan arbejdes med didaktik og læring på alsidige måder. Forskellige typer og udnyttelse af lokaler skaber mulighed for at inddrage eksempelvis kropslige læreprocesser og udfoldelse. 

Casen kan enten ses på film eller læses i pdf, og til casen hører nedenstående studieøvelser og litteraturanbefalinger: