Case: Lange sagsgange – Systemers organisering og deres betydning for tværprofessionelt samarbejde

Inklusionsarbejdet synes udfordret af, at det tværprofessionelle samarbejde på tværs af skolen og forvaltningen er svært og bureaukratisk. Det tværprofessionelle samarbejde udfordres af forskellige systemlogikker og langstrakte sagsforløb. Herudover besværliggøres processen af eksterne samarbejdspartnere uden indgående kendskab til eleverne samt de særlige krav til dokumentation.

Casen kan enten ses på film eller læses i pdf, og til casen hører nedenstående studieøvelser og litteraturanbefalinger: