Case: Flere hænder - Fra tilfældige ressourcer til planlagte ressourcer

Forskellige former for ressourcer spiller en rolle i inklusionsarbejdet. Her tænkes ressourcer bredt forstået – det handler både om økonomi, men også om fx organisering af timer, personer og viden. Lærere og pædagogers systematiske afdækning og undersøgelse af ressourcefordelingen på den lokale skole synliggør og dokumenterer den hensigtsmæssige ressourcefordeling på den lokale skole helt ned på teamniveau. Man kan komme et stykke ad vejen med at omfordele ressourcer, men at der også skal flere ressourcer til, som professionerne selv er med til at øremærke og rette mod den bedst tænkelige kontekst for at løfte inklusionsopgaven.

Casen kan enten ses på film eller læses i pdf, og til casen hører nedenstående studieøvelser og litteraturanbefalinger: