Tidsskrifter

UCC er på forskellig vis involveret i en række forskellige tidsskriftsredaktioner, såvel i forskningstidsskrifter på uddannelsesministeriets såkaldte autoritetsliste som i tidsskrifter med fokus på bredere videnomsætning. Herunder kan du læse om nogle af disse tidsskrifter.

Forskning og forandring

Tidsskriftet ’Forskning og forandring’ efterspørger og formidler bidrag, der eksplicit søger at belyse forholdet mellem forskningsarbejde og forandringer i praksis. Kontaktpersoner i UCC: Ditte Tofteng, DITO@ucc.dk, og Mia Husted, MIHU@ucc.dk.

Forskning i pædagogers profession og uddannelse

'Forskning i pædagogers profession og uddannelse' er et tidsskrift, der publicerer forskningsbaserede artikler, som tematiserer, udforsker og nuancerer forståelser af pædagogers profession, arbejdsfelter og uddannelse. Kontaktperson i UCC: Ida Kornerup, IK@ucc.dk.

Lederliv

Online tidsskriftet 'Lederliv' formidler viden om organisatorisk og ledelsesfaglig forskning og praksis. Ønsket er at tilbyde en tredje vej mellem på den ene side den hastige, afkortede og ti-gode-råds konceptlitteratur og på den anden side den til tider lidt tungt-akademiske og langsommelige journalgenre. Kontaktperson i UCC: Søren Hornskov, SBHO@ucc.dk.

Dansk pædagogisk Tidsskrift

Tidsskriftet er stedet, hvor herskende uddannelsesdagsordner udfordres med kritiske analyser, hvor uddannelsernes skjulte konsekvenser dokumenteres, hvor ideologiske kampe udkæmpes og hvor skarpe og provokerende analyser åbner for nye perspektiver på pædagogiske problemstillinger og institutioner. Kontaktperson i UCC: Tekla Canger, TECA@ucc.dk.