Ph.d.-samarbejde og konsortier

Interesseret i at udvikle ny viden med en tæt kobling til praksis? Så er et ph.d.-forløb i samarbejde med UCC måske noget for dig.

UCC ønsker flere medarbejdere med forskeruddannelse. Derfor understøtter Forskning & Udvikling, at flere påbegynder et ph.d.-studium, hvor ny viden udvikles med tæt kobling til praksis.

Hvis du ønsker at skrive ph.d. inden for folkeskolens område, er det meget relevant at søge Ph.d.-rådets stipendier i uddannelsesforskning. Her er der årlig ansøgningsfrist i juni, men UCC påbegynder sin procedure med at kvalificere ansøgerne allerede i december-januar året før.

UCC deltager pt. i fem konsortier, som indstiller ansøgere til Ph.d.-rådet:

Derudover etablerer UCC aftaler om konkrete projekter med relevante universiteter i hovedstadsområdet. Det kan enten være som samfinansierede aftaler eller i tilknytning til større fælles eksternt finansierede forskningsprojekter.

Er du interesseret i at modtage informationer om næste ansøgningsrunde til Ph.d.-rådet, så skriv en mail til Vinnie Møller Johansen, VIMJ@kp.dk. Du vil herefter modtage information om de kommende muligheder.

Informationsmøder

3. december 2018: KPs prækvalificering
Kl. 15-16, Campus Carlsberg, lokale W1.05 møde 4
Tilmelding til VIMJ@kp.dk

7. december 2018: Læringsløft 2020
Kl. 15-16, Campus Carlsberg, auditorium 3
Tilmelding til VIMJ@kp.dk

Publikation om UCC's forskning

Fra viden til velfærd 2017

UCC forsker i inklusion, børns trivsel, fagdidaktik, datainformeret og faglig ledelse af daginstitutioner og skoler, utilsigtede hændelser og telepsykiatri i sundhedsvæsenet med meget mere.

Læs publikationen