Forskningens Døgn

Torsdag den 28. april 2016 inviterede UCC til et stort arrangement i regi af Forskningens Døgn med 10 foredrag, rundvisninger og en række aktiviteter for både børn og voksne. Forskningens Døgn er en landsdækkende videnskabsfestival, der finder sted hvert år i uge 17.

Foredrag

10 af UCC's forskere, konsulenter og undervisere fortalte om nære og aktuelle emner, fx:

  • Hjælper lektier?
  • Skal danske børn måles op imod kineserne?
  • Hvordan skal vi modtage flygtningebørn?
  • Hvad skal børn egentlig lære i børnehaven?

Aktiviteter for børn og voksne

I løbet af eftermiddagen vistes der kortfilm om børns læring i hverdagen i en daginstitution, og både børn og voksne prøvede nye lege med iPad og prøvede spillet "Build a world”, som er et Minecraft-lignende spil baseret på den virkelige verdens fysiske love og miljøer.

Rundvisninger på UCC’s nye campus i Carlsberg Byen

De besøgende havde mulighed for at få et af de allerførste smugkig indenfor og høre om tankerne bag byggeriet af en af Nordens største uddannelsescampusser på Campus Carlsberg.

Program

Hvert foredrag varede 30 minutter. Rundvisningerne varede 75 minutter.

15:00 Sæt fokus på unges sociale fællesskaber v. Tekla Canger

Hvis vi skal have de unge til at engagere sig i skolen, skal vi have fokus på mere end læring og færdigheder. Det viser et forskningsprojekt, der har fulgt de unge i skolen igennem et halvt år, og som peger på, at de sociale fællesskaber har stor betydning for unges engagement i skolen.

15:00 Fra flygtningebarn til klassekammerat v. Charlotte Bie

En del af de flygtninge, der kommer til Danmark i disse år, er børn, og de børn, der får opholdstilladelse, kommer i børnehave og skole. Hør, hvordan vi tager bedst imod flygtningebørnene, og om udfordringerne i det pædagogiske arbejde med børn, der er flygtet fra krig.

15:00 Rundvisning på UCC’s Campus Carlsberg

15:45 U-unge og X-mænd – de unges stemmer v. Mette Bladt

Hvad mener marginaliserede unge egentlig selv om deres egen situation? Hvilke håb og drømme har de for fremtiden? Hvad mener de om det sociale arbejde, de selv ’udsættes’ for? Hør om erfaringerne med at inddrage unge i udsatte boligområder i København.

15:45 Små børn skal lære af hverdagens rutiner v. Søren Smidt

Små børn lærer ikke kun ved de særlige aktiviteter i børnehaven såsom rytmik, udflugter eller emneuger. Nyt forskningsprojekt sætter spot på den læring, der foregår i alle dagligdagens rutiner – i garderoben, ved måltiderne og ved håndvasken.

15:45 Når Østen kigger mod vest, kigger Vesten mod øst v. Susanne Bregnbæk

Kinesiske studerende oplever ofte et krydspres – på den ene side skal de være selvstændige og kritiske, og på den anden side skal de være flittige og have respekt for autoriteterne. Hør om de kinesiske studerende, og om, hvad der sker, når Kina holdes op som ideal i den danske uddannelsesdebat.

16:30 Brug iPad’en til mere end spil! v. Steen Søndergaard

Telefoner, iPads og lignende digitale teknologier er blevet et udbredt legetøj blandt børn helt ned i vuggestuealderen. Hør, hvordan iPads kan bruges som inspiration til bevægelse og som redskaber til eksperimenter og leg. Efterfølgende vil der være mulighed for at afprøve forskellige lege med teknologierne.

16:30 Hvorfor skal børn starte med sprog allerede i de små klasser? v. Annette Søndergaard Gregersen

Med Folkeskolereformen skal børn nu lære ikke bare engelsk, men også fransk eller tysk, allerede i de første skoleår. Men er så unge elever overhovedet klar til at lære flere sprog? Hør om idéerne bag den tidligere sprogstart og om de udfordringer og muligheder, den tidligere sprogstart giver.

16:30 Rundvisning på UCC’s Campus Carlsberg

17:15 Hjælper lektier? v. Peter Lützen

Læselektier har gennem generationer været en fast bestanddel af danske børns skolegang. Men mange elever har ikke de læsekundskaber, som skal gøre lektielæsning meningsfuld. Hør, hvordan man kan undervise uden læselektier og samtidig udvikle elevernes læsekompetencer.

17:15 ”Det er din pligt som sygeplejerske” v. Benjamin Olivares Bøgeskov

Sygeplejelederne står ofte i den svære situation, at de skal motivere sygeplejerskerne til at implementere nye reformer og procedurer. For at retfærdiggøre procedurer, der giver lidt eller ingen mening for medarbejderne, appellerer nogle ledere til en professionel pligt. Hør om brug og misbrug af etik i sundhedsvæsenet.

17:15 Hvordan har din krop det? v. Siff Skovenborg

Forebyg og afhjælp belastningssmerter og spændingshovedpiner gennem kropsbevidsthed og enkle øvelser. Hør om, hvad kropsbevidsthed er, og hvordan du kan bruge kropsbevidsthed sammen med enkle øvelser til at forebygge og afhjælpe gener i kroppen.