Forskningens Døgn

Den nye Københavns Professionshøjskole - tidligere UCC og Metropol - bød på fire friske og gratis gå-hjem-møder i uge 17 i anledning af den landsdækkende videnskabsfestival Forskningens Døgn.

Forskningens Døgn-arrangementerne er afholdt, men vi glæder os allerede til at invitere indenfor igen til næste år.

Se programmet for 2018 nedenfor.

Kroppens betydning for lærerens lederskab

Mandag den 23. april kl. 17-18:30 på Campus Carlsberg, lokale K1.02, Humletorvet 3, 1799 København V
Klasselærerens kropssprog og nærvær har stor betydning for, om eleverne føler sig set. Men der er stor forskel på, hvordan lærernes kommunikerer via deres kropssprog. Kroppen er konstant i spil i lærerens lederskabspraksis. Selvom det er en både naturlig og integreret del af den enkeltes pædagogiske praksis, er kroppens betydning for lederskab dog noget, som lærere ofte ikke selv er bevidste om, viser et ph.d.-projekt. På gå-hjem-mødet fortæller lektor og ph.d.-studerende Mathias Sune Berg om projektet, der zoomer ind på sammenhængen mellem kroppens sprog og læreres lederskab.

Når unge har det svært i skolen

Tirsdag den 24. april kl. 17-18:30 på Campus Carlsberg, lokale K1.02, Humletorvet 3, 1799 København V
Nogle unge har det svært i skolen og kan reagere på måder, der opfattes som problematiske. Et forskningsprojekt arbejder på at udvikle et mere nuanceret blik på unges livsvilkår og mulige årsager til de unges problematiserede adfærd. Lektor, ph.d. Tekla Canger har interviewet 20 unge i forskellige overgangstilbud om deres oplevelser med skole og uddannelse. I de unges fortællinger bliver det tydeligt, hvornår de har haft gode oplevelser med skole og lærere. På gå-hjem-mødet kommer Tekla Canger også ind på det sprog, vi bruger, når vi taler børn og unge.

Når døtre af alkoholikere bliver gravide

Onsdag den 25. april kl. 17-18:30 på Campus Carlsberg, lokale K1.02, Humletorvet 3, 1799 København V
Hvad betyder kvinders egen opvækst- og tilknytningshistorie for deres oplevelse af at blive mødre? På gå-hjem-mødet kan du høre om, hvilke forestillinger døtre af alkoholikere gør sig om det at være gravid og om deres ventede barn. Oplægget tager udgangspunkt i et forskningsprojekt, og lektor på jordemoderuddannelsen, Vibeke de Lichtenberg, fortæller også om instrumenter og implikationer for praksis og mulige interventions-/støttemuligheder.

Samarbejde - lærere og pædagoger i folkeskolen

Torsdag den 26. april kl. 17-18:30 på Campus Carlsberg, lokale K1.02, Humletorvet 3, 1799 København V
Med skolereformen er det besluttet, at pædagogprofessionen i højere grad skal involveres i folkeskolen. Et ph.d.-projekt zoomer ind på samarbejdet mellem lærere og pædagoger. Hvad vil det egentligt sige at samarbejde, og hvorfor er samarbejde på tværs af professioner blevet endnu vigtigere i nutidens samfund? På gå-hjem-mødet fortæller lektor og ph.d.-studerende Rune Frederik Cordsen om sit projekt, der også kigger på, hvilken mulig indflydelse samarbejdet mellem lærere og pædagoger har på elever i fx vanskelige læringssituationer.

Publikation om UCC's forskning

Fra viden til velfærd 2017

UCC forsker i inklusion, børns trivsel, fagdidaktik, datainformeret og faglig ledelse af daginstitutioner og skoler, utilsigtede hændelser og telepsykiatri i sundhedsvæsenet med meget mere.

Læs publikationen