Technucation

Et forskningsprojekt om teknologiforståelse i sygepleje- og lærerprofessionerne

Udvikling af viden om teknologiforståelse i det professionelle liv bliver i stigende grad vigtig, fordi vi bliver konfronteret med ny innovativ teknologi i vores arbejdsliv.

Med Technucation-projektet rettes fokus mod, at de grupper, som er aftagere af teknologi, også har brug for nye typer af teknologiforståelse. Ikke bare for at kunne anvende teknologien for teknologiens skyld, men også for at kunne forholde sig til, hvordan teknologi ændrer på deres faglighed og arbejdspraksis.

Kort sagt undersøger Technucation relationer mellem teknologier og mennesker på arbejdspladsen, og hvad der sker, når der indføres ny teknologi.

Technucation undersøger, hvad professionelle skal lære for at kunne anvende den nye teknologi.

Technucation er et forskningsprojekt støttet af Det Strategiske Forskningsråd. Projektet - der er ledet af professor Cathrine Hasse ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet – er et samarbejde mellem DPU, Teknologisk Institut, Professionshøjskolen UCC og Professionshøjskolen Metropol. Der deltager også en række internationale uddannelsesforskere.

Projektet kombinerer etnografiske feltstudier med eksperimentelle ’Living Labs’.

Projekt Design, didaktik og digitalisering

Projektet Design, didaktik og digitalisering (3D-projektet) har til formål at udvikle og understøtte læring ved at skabe didaktisk sammenhæng mellem indretning og digitale teknologier.

Der er etableret et eksperimentarium på Læreruddannelsen Blaagaard, hvor studerende og undervisere arbejder med at udvikle og skabe disse sammenhænge ved at eksperimentere med fysisk indretning og digitale teknologier med det formål at skabe nye struktureringer og fysiske organiseringer i undervisningsområdet.

Oplæg: Anne Edwards om Common Knowledge (2013)

Den internationalt anerkendte professionsforsker Anne Edwards fra Oxford Universitet holdt i december 2013 foredrag om, hvordan man kan opnå relationel professionsekspertise.

Hun havde fokus på sit begreb om Common Knowledges, der omhandler en kollektiv viden, der udvikles i professionsfaglige fællesskaber. Du kan se oplægget her:

 

Projektet kort

Projektperiode: 2011-2015

Samarbejde: Projektet er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Metropol, UCC, RUC og Teknologisk Institut

UCC-medarbejdere: Lene Storgaard Brok, Vibeke Schrøder og Ann-Thérèse Arstorp

Stumfilm om teknologi

TEKU

For at udfordre den klassiske forskningsformidling har forskningsprojektet Technucation kastet sig ud i at omsætte en teoretisk model til fire stumfilm til undervisningsbrug, som hver især fremhæver en vigtig pointe i modellen.

Teknologiforståelse

Forside på Teknologiforståelse

Ann-Thérèse Arstorp og Vibeke Schrøder har bidraget med et kapitel om læreres teknologiforståelse i bogen "Teknologiforståelse".

Af

Katia Dupret Søndergaard og Cathrine Hasse