På feltarbejde i socialpsykiatrien

Et nyt projekt undersøger socialpædagogers arbejde inden for psykiatrien. For hvad sker der med det socialpædagogiske arbejde, når de mennesker, pædagogerne arbejder med, i stigende grad har psykiatriske diagnoser – og den biomedicinske ”diagnose-optik” groft sagt breder sig ind over pædagogernes område?

Feltarbejde

Et vigtigt formål med projektet er at bidrage med viden til pædagoguddannelsen. Pædagoger understreger tit, at de arbejder med ’relationer’. Men hvad er det for nogle relationer, og hvordan arbejder man med dem? Nogle gange er det pædagogiske fokus måske mest rettet mod relationen mellem de unge og institutionen/personalet, men beboerne har jo mange andre relationer – til hinanden, til familie og andre sociale netværk.

Forskeren flytter ind

Vi tror på, at hvis man vil belyse perspektiver og problemer i det pædagogiske arbejde, så er disse relationer mindst lige så væsentlige som relationerne mellem unge og pædagoger. Derfor vil vi forsøge at forstå både pædagogernes og unges perspektiver og se på, hvordan unge og pædagoger får deres hverdagsliv til at fungere på et bosted. Hvordan det er at være en ung voksen inden for socialpsykiatrien? Hvad fylder i hverdagen? Hvordan bliver man mødt? Hvad betyder noget for at have det godt? For at finde ud af det laver forskerne Anne Mia Steno og Birgitta Frello feltarbejde på et bosted for unge voksne med svære psykiske lidelser. Her følger Birgitta Frello personalet, mens Anne Mia Steno følger beboernes hverdag på bostedet og følger beboerne ud til fritidsaktiviteter, uddannelsessteder og på besøg hos familien.

Feltarbejde giver nye perspektiver

Et af formålene med det antropologiske feltarbejde er at bruge sig selv som instrument for at få viden om verden. Og at gøre sig tilgængelig for alt det man ikke vidste, man ikke vidste. Det vil sige, ved at deltage i forskellige hverdagssituationer, som at lave mad, se fjernsyn og gå ture skaber man rum for nogle andre samtaler. Og man kan få blik for nogle andre tematikker og opmærksomhedspunkter end dem man som forsker kan udtænke foran sin computer. De spørgsmål, vi er i stand til at stille, er jo begrænsede af den viden, vi allerede har, og derfor er håbet med feltarbejdet at gøre sig selv tilgængelig for andre og nye perspektiver på, hvad det er, der betyder noget i praksis.

Feltarbejde som metode

Projektet er designet som et netværksprojekt, der tager udgangspunkt i feltarbejde blandt beboere og personale på et socialpædagogisk bosted for unge/unge voksne med psykosociale problemer, kombineret med en serie af interviews og workshops.

Om projektet