Ny ph.d.: Lærerprofession i forandring

Niels Borch Rasmussen fra Forskning og Udvikling på KP's videreuddannelse forsvarede den 27. juni sin ph.d.-afhandling på Institut for Statskundskab, Københavns Universitet.

Afhandlingen har titlen "Lærerprofession i forandring. Et organisationsstudie af læreres praksis efter folkeskolereformen" og handler om implementeringen af skolereformen i en kommune i Københavnsområdet.

Niels konkluderer blandt andet, at lederne på kommunens sammenlagte skole gjorde de værdier, der ligger til grund for skolereformen, til deres egne, men at de ikke lykkedes med at ”oversætte” reformens ideer og gøre dem relevante for skolens personale. Det gav en række store udfordringer med at implementere reformen.

Niels Borch Rasmussen
Niels Borch Rasmussen under forsvaret