Literacy og andetsprog i udskolingen

Inspirationsmaterialet ’Literacy og andetsprog i udskolingen: Ni forløb fra Tegn på sprog’ er blevet til som del af forsknings- og udviklingsprojektet Tegn på sprog, der er et tiårigt studie af literacy og sproglig diversitet i fem flersprogede klasserum rundt omkring i Danmark.

I dette materiale er der fokus på 7.-9. klassetrin og på de undervisningsforløb, der i forbindelse med projektet er blevet gennemført der. Ud af i alt 24 gennemførte forløb er der valgt ni ud, som repræsenterer forskellige fag og fagkombinationer og forskellige måder at tage højde for den sproglige diversitet i klasserne.

Beskrivelsen af de ni forløb er bygget op, således at der indledes med en introduktion til forløbets faglige fokusområde og målsætning samt dets perspektiv på literacy og sproglig diversitet. Herefter følger en grafisk fremstilling af forløbets faser og en uddybende beskrivelse af disse faser samt inspiration til videre læsning. Sidst finder man så en række aktivitets- og materialeeksempler, der indledningsvist introduceres i et oversigtsskema.

Materialet kan downloades samlet, men det er også muligt at downloade kapitlerne enkeltvis.

Samlet inspirationsmateriale

literacy og andetsprog i udskolingen

 

"Literacy og andetsprog i udskolingen" er forfattet af Winnie Østergaard, Uffe Ladegaard, Lone Wulff, Line Møller Daugaard, Birgit Orluf og Helle Pia Laursen.

Læs det samlede inspirationsmateriale her

Projektet Tegn på Sprog

Tegn på sprog følger fem klasser over hele landet fra børnehaveklassen til og med 9. klasse i et tæt samarbejde mellem lærere og forskningsmedarbejdere.

Læs mere om projektet her