Læringsledelse gennem nye organiseringer på tværs af skolens tid, rum og relationer

Børn der løber

 

Den nye folkeskolereform lægger op til at udvikle en ny skole, hvor eleverne møder en anden skoledag med varierede og nye læringsaktiviteter og –miljøer, som motiverer eleverne, så de lærer mere.

Med afsæt i et feltstudie på en større dansk folkeskole i hovedstadsregionen undersøger projektet, hvordan disse politiske målsætninger udfolder sig i en konkret skolepraksis: Hvad sker der når en politisk dagsorden om nytænkning af folkeskolens læringsaktiviteter og læringsmiljøer bliver taget op i hverdagens ledelse og organisering af skolen, og når skolens tid, rum og relationer gentænkes?

Projektet undersøger og diskuterer, hvordan elevers potentialer bliver til gennem forskellige (nye) elevrettede ledelses- og organiseringstiltag, samt hvilke konsekvenser det har for elever, lærere og ledelse.

Projektet kort

 

Ph.d.stipendiat: Kia Wied

Projektperiode: 2012-2017

Samarbejdspartnere: Aarhus Universitet