Formidling af UCC's forskning

Videnomsætning og formidling er en integreret og højt prioriteret del af alle forsknings- og udviklingsprojekter.

Forskningsformidling i UCC skal understøtte videndeling internt i organisationen målrettet uddannelserne og eksternt til relevante målgrupper, fx professionerne, beslutningstagere i kommuner og politikere. UCC arbejder målrettet på at udvikle nye formater for forskningsformidling, som er relevante og anvendelige for målgruppen, herunder i særlig grad professionernes uddannelser og praksisfelter.

UCC's forskning formidles i undervisningsmateriale, fagbøger, tidsskrifter m.m. og desuden gennem nedenstående kanaler: