Uddannelsesdidaktik for velfærdsprofessioner

Uddannelsesdidaktik for velfærdsprofessioner undersøger, hvordan man bedst muligt uddanner dimittender til velfærdsprofessionerne.

Ledelse

I en tid med meget fokus på kvaliteten af skole, dagtilbud og sundhed mangler der forskningsbaseret viden om, hvordan man bedst muligt uddanner dimittender til velfærdsprofessionerne. Denne viden handler både om den enkelte professions udvikling og udfordringer, og om hvordan man i uddannelsen skaber relevante kompetencer gennem samspil mellem teori og praksis.

Satsningen vil derfor undersøge, hvordan professionsuddannelser herhjemme og i udlandet kvalificerer de studerende til både professionsudøvelse, universitetsstudier og til arbejdet med at gøre borgerne stadigt mere deltagende og selvhjulpne.

For at lykkes med denne ambition er det afgørende at skabe forskningsfaglig armslængde til professionshøjskolens egne uddannelser. Det handler både om forskningens neutralitet og om muligheden for at anvende forskningen til at overskride og finde alternativer til aktuel uddannelsespraksis.

Satsningen vil både arbejde på tværs af forskningsprogrammer og søge et tæt partnerskab med professionsuddannelserne.

Uddannelsesdidaktik

Projektet 'Uddannelsesdidaktik i professionsuddannelserne' undersøger, i hvilken udstrækning der er overensstemmelse mellem på den ene side den professionsdidaktik, de studerende møder i tre store professionsuddannelser, og på den anden side de samfundsmæssige forventninger, der velfærdspolitisk og organisatorisk stilles til de nyuddannedes viden, færdigheder og kompetencer.

Medarbejder: Elvi Weinreich