Metoder i den anvendte forskning

Metoder i den anvendte forskning understøtter udviklingen af forskningsfaglige metoder med udgangspunkt i en kritisk og nysgerrig forståelse af indhentning, analyse og formidling af empiri/data til brug i professionsforskning.

Ledelse

Satsningen skal bidrage til at styrke metoder i den anvendte forskning, ikke mindst hvad angår den kvantitative dimension. Professioner og institutioner møder i stigende grad analyser og beslutninger baseret på viden fra registerforskning og surveys. Det gælder både ansvarliggørelsen over for de kommunale kvalitetssystemer og det civile samfunds forventninger om, at skoler, dagtilbud og sundhedstilbud skal kunne redegøre for kvaliteten af deres ydelser.

Det betyder, at professionerne med fordel kan udvikle dels forståelsen af gyldighed og betydningen af disse typer viden, dels deres egne, metodemæssigt solide vidensprodukter som alternativ og korrektiv til de politiske og interessebaserede analyser. Det er satsningens mål at bidrage til udvikling af denne forståelse og det metodiske og analytiske håndværk i både uddannelse og praksis.

Satsningen har tilknyttet et ph.d.-stipendiat, som er baseret på et samarbejde med Aalborg Universitet, Sydhavnen.

Denne forskningssatsning går på tværs af de fire forskningsprogrammer og er således ikke tematisk begrænset til ledelse og organisation.

Relationer i folkeskolen

Projektet 'Relationer i folkeskolen - om arbejdsglæde og relationskompetence i praksis og uddannelse' beskæftiger sig med de menneskelige relationers rolle i folkeskolen. Det første delprojekt skal understøtte udviklingen af de fagprofessionelles relationskompetence og skolespecifikke evalueringsformer. Det andet delprojekt undersøger, hvordan relationskompetence på lærer- og pædagoguddannelsen kan udvikles systematisk.

Medarbejder: Sarah Grams Davy