Forskningsprogrammet Ledelse og Organisatorisk Læring

I forskningsprogrammet Ledelse og Organisatorisk Læring udvikler vi kritisk og konstruktiv viden om aktuelle organisations-, ledelses- og styringsproblematikker inden for professionsfelterne.

Vi forsker i betingelser, udfordringer og muligheder ved ledelse og organisering. Det har de seneste år handlet om for eksempel organiseringen af tid, faglig ledelse og ledelse med data.

Det er vores mål at udvikle kritisk og anvendelsesorienteret forskning. Når vi undersøger en reform, et koncept eller en ny politik, så kombinerer vi teoriudvikling og kritisk refleksion med klare bud på, hvordan ledere, medarbejdere eller politikere kan bruge vores undersøgelser.  

Vi arbejder med en række samfundsmæssige problemer - med fokus på konsekvenserne af styring og ledelse for den levede virkelighed for borgere, brugere og professionelle. Forskningen i programmet skal levere viden, som kan informere beslutninger og refleksioner i professioner og organisationer. Det er vores ambition, at forskning skal spille en væsentlig rolle i arbejdet med udfordringerne i offentlige organisationer.

At lykkes med dén ambition kræver, at vi udvikler gode bud på, hvordan forskningen skal skrues sammen, for at den kan anvendes og blive relevant for praktikerne. Det er løsninger, som må udvikles i samarbejde med skole- og institutionsledere, forvaltninger og organisationer i feltet.

Programmets forskning er opdelt i fire satsninger:

Mere plads til faglig ledelse

Løft pædagogerne med faglig ledelse

Nærværende faglig ledelse kræver ledere, der holder skarpt fokus på den nyeste pædagogiske viden og skaber dialog på arbejdspladsen, fortæller UCC-forsker Elvi Weinreich i BUPL's magasin Ledetråden.

Læs artikel (side 14-17)

Data i skolen

Er data neutrale?

På en konference om datainformeret skoleledelse fortalte forskningsprogramleder Søren Buhl Hornskov om den bias, der opstår, når man kigger på data og kun ser de dele, der bekræfter den opfattelse, man havde i forvejen.

Læs artikel på folkeskolen.dk

Brænder for at arbejde med børn

Først og fremmest elsker jeg at arbejde med børn

Lærerstuderende brænder for at arbejde med børn og insisterer på, at politiske og organisatoriske forhold omkring folkeskolen ikke er afgørende. Det er en af konklusionerne i en ny rapport, som tre UCC-forskere står bag.

PDF iconLæs rapport