Forskningsprogrammet Ledelse og Organisatorisk Læring

Forskningsprogrammet Ledelse og Organisatorisk Læring retter sig mod ledelse, kompetenceudvikling, evaluering, organisationsudvikling og organisatoriske læreprocesser.

Forskningen i programmet undersøger, hvordan de professionelle og deres nærmeste ledere arbejder med forandringsambitioner og udvikling af det, de oplever som kerneydelsen.

 Arbejdet i programmet er organiseret i tre forskningssatsninger:

Programmets aktuelle projekter slår særligt ned i to overordnede temaer: Dels vidensbaseringen af ledelsespraksis og organisering lige fra dokumentations- og kvalitetssystemer til forskning, og dels de udfordringer, som knytter sig til forskydningen af kerneydelsen fra et udbuds- og serviceperspektiv til en forståelse, som udpeger borgeren, brugeren og barnet som centrale og ansvarlige aktører i udvikling af egen læring, trivsel og sundhed.

Vidensgrundlag for praksis

Reformerne af velfærdssamfundet handler blandt andet om at øge den sociale mobilitet og effektiviteten af kerneydelser i sundhed, skole og dagtilbud. De aktuelle reformer har det til fælles, at de peger på forbedring af vidensgrundlaget for professionernes praksis som nøgle til at skabe en bedre skole, dagtilbud og sundhedsydelser. I Ledelse og Organisatorisk Læring skaber vi ny viden om aktuelle udfordringer inden for ledelse og organisation i professionsfelterne og sætter denne viden i arbejde i praksis. Det er en central målsætning at være en solid medspiller for de aktører inden for skole, dagtilbud og sundhed, som ønsker at gå forrest i udviklingen af en praksis, der baseres på viden og former for evidens, som er fagligt produktive.

Aktuelt fokus på skolereform

Programmet undersøger tre professionsfelter – skole (inkl. SFO og klub), dagtilbud og sundhedsområdet – som matcher spændvidden i UCC’s uddannelser. Hovedfokus lægges dog på skoleområdet på grund af det aktuelle, ekstraordinære behov for forskning som følge af skolereformen.

Forskningsinformeret praksisudvikling

Vi bedriver forskning, der kan bruges af aktører i feltet som del af grundlaget for udvikling. Programmet bygger på en ambition om at skabe produktive møder mellem forskere og praktikere, hvor forskningens resultater får form af feedback, som kan gøre en forskel i praksis. Vi kalder det forskningsinformeret, fordi det er et vilkår for den anvendelsesorienterede forskning, at praktikere træffer deres egne, selvstændige valg for, hvordan de vil bruge forskningens resultater. Det gælder også den modsatte vej: Professionernes praksis informerer forskningen, men forskernes dømmekraft og tradition har funktion som et kritisk korrektiv til de behov og interesser, som præger praksisfelterne.

Meningsfulde tiltag for både ledelse og organisation

I programmet undersøger vi sammenhængene mellem ledelse og organisation og forsøger at omsætte forskningen i interventioner, der har betydning for begge dele. Det gælder for eksempel distribueret og faglig ledelse, som er kendetegnet ved, at ledelse og medarbejdere deler roller, optræder som hinandens sparringspartnere og forventes at dele ejerskabet til kerneydelsen.

Mere plads til faglig ledelse

Løft pædagogerne med faglig ledelse

Nærværende faglig ledelse kræver ledere, der holder skarpt fokus på den nyeste pædagogiske viden og skaber dialog på arbejdspladsen, fortæller UCC-forsker Elvi Weinreich i BUPL's magasin Ledetråden.

Læs artikel (side 14-17)

Data i skolen

Er data neutrale?

På en konference om datainformeret skoleledelse fortalte forskningsprogramleder Søren Buhl Hornskov om den bias, der opstår, når man kigger på data og kun ser de dele, der bekræfter den opfattelse, man havde i forvejen.

Læs artikel på folkeskolen.dk

Brænder for at arbejde med børn

Først og fremmest elsker jeg at arbejde med børn

Lærerstuderende brænder for at arbejde med børn og insisterer på, at politiske og organisatoriske forhold omkring folkeskolen ikke er afgørende. Det er en af konklusionerne i en ny rapport, som tre UCC-forskere står bag.

PDF iconLæs rapport

 

Udgivelse: At lede efter læring

At lede efter læring

Med skolereformen skal eleverne lære mere, bevæge sig mere, fordybe sig mere og trives bedre.
I antologien 'At lede efter læring' giver en række forskere og fagpersoner deres bud på, hvordan læringsdagsordenen kommer til udtryk i de måder, hvorpå skolen ledes, organiseres og styres.

Læs mere om antologien