Forskningssamarbejde

Forskning i UCC foregår i et tæt samarbejde med vores partnere; regioner, kommuner, virksomheder og institutioner samt nationale og internationale forskningsinstitutioner.

I UCC mener vi, at samarbejde giver bedre forskning. Et tæt samarbejde med både praksis, professionsuddannelserne og andre forskningsinstitutioner er derfor en essentiel del af vores forsknings- og udviklingsprojekter.

Forskning for og med praksis

Udgangspunktet for forskningen i UCC er de udfordringer, som de professionelle – fx lærere, pædagoger og sygeplejersker - møder i deres daglige praksis. Ved at tage afsæt i - og arbejde tæt sammen med - praksis øges sandsynligheden for, at den udviklede viden bliver relevant og brugbar. Et tæt samarbejde med praksis giver også mulighed for at støtte forandringsprocesser og nye metoder og viden kan løbende bringes i spil, der hvor velfærdsprofessionerne støder ind i konkrete udfordringer.

Tætte partnerskaber

UCC indgår i en række stærke partnerskaber og netværk med andre videnaktører. Videnudvikling er ikke et lokalt anliggende - samarbejde på tværs af forsknings- og uddannelsesinstitutioner kan føre til mere kvalificerede og robuste resultater. Det er UCC's ambition fremadrettet at styrke de eksisterende partnerskaber samt at deltage i nye relevante netværk.

Hvorfor arbejde sammen med UCC?

I UCC foregår forskning tæt på og i samarbejde med både praksis og professionernes uddannelser. Det tætte samspil med praksis skal sikre en relevant viden, som kan føre til brugbare løsninger. Det giver mulighed for innovation og udvikling af og med praksisfeltet. Nærheden til uddannelserne medfører desuden, at forskningsresultaterne får et stort effektpotentiale. Forskningsresultaterne bliver inddraget i undervisningen og sættes således i spil gennem de studerende - og i forlængelse heraf også i professionerne.

Ønsker du at afdække mulighederne for et kommende samarbejde, videreføre et tidligere eller indlede et nyt, er du altid velkommen til at kontakte os.

 

Eksempler på samarbejdspartnere