Evaluering af 'Alle de andre gør det'

Det Kriminalpræventive Råd har udvalgt Teori og Metodecentret til at evaluere undervisningsmaterialet 'Alle de andre gør det' – der arbejder med børns rygevaner og deres (ofte) overdrevne forventninger til andre børn og unges rygevaner.

'Alle de andre gør det' baserer sig på metoden Social Norms Approach – på dansk oversat til Normativ Spejling – og har med dets fokus på de unges sociale forestillinger til formål at ændre på deres risikoadfærd. Undervisningsforløbet og undervisningsmetoden er udviklet på baggrund af Ringstedforsøget, der dokumenterede, at det er muligt at mindske unges risikoadfærd ved at bearbejde deres sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser.

Undervisningsmaterialet beskæftiger sig eksplicit med de unges forestillinger om rygning og er et forløb målrettet 6. klasser.

TMC har udarbejdet et evalueringsdesign, der retter fokus på tre centrale områder; metodens effekt på de unges sociale overdrivelser og risikoadfærd, implementeringen af 'Alle de andre gør det' og materialets anvendelse og betydning i forhold til forældresamarbejdet.

Evalueringen vil følge samtlige 6. klasser i Frederikssund og Bornholms Kommune over en treårig periode. Der vil blive gjort brug af en flerhed af metoder, der skal tilvejebringe mange forskellige typer af viden og perspektiver. Eleverne vil skulle besvare et spørgeskema 4 gange i løbet af den treårige periode evalueringen løber; umiddelbart inden temadagen, 6 måneder efter temadagen og henholdsvis 1 og 3 år efter temadagen. Desuden vil der blive foretaget observation af temadagene, ligesom der også vil blive afviklet to interviewrunder med de deltagende parter; eleverne, lærerne, SSP-lærerne, forældrene m.m.