Sundhedsteknologi

Rammeprojektet 'Sundhedsteknologi' understøtter, at borgere, sundhedsvæsen og det øvrige samfund opnår størst sundhedsmæssig nytte af ny teknologi. Fokus ligger på e-sundhed, som handler om professionelle og borgeres kommunikation og vidensdeling gennem elektroniske medier som telefon og computer.

Sundhedsteknologi

Sundhedsteknologi skal bl.a. styrke, at:

  • Patienter/borgere bestemmer mere og træffer bedre valg angående egen sundhed og valg af sundhedsydelser. Det styrkes bl.a. gennem udvikling og brug af sundhedsapps
  • Kronikere får sikrere og enklere patientforløb. Det styrkes bl.a. gennem telemedicin
  • Sundhedsprofessionelle får lettere adgang til beslutningsvejledning og faglig support
  • Dokumentation indhentes og bruges optimalt. Det sikres bl.a. gennem sundhedsplatformen.

Rammeprojektet 'Sundhedsteknologi' indgår partnerskaber med private firmaer, kommuner og regioner. I nogle partnerskaber udvikler vi sundhedsteknologiske løsninger. I andre partnerskaber afprøver vi sundhedsteknologier, og i endnu andre evaluerer vi sundhedsteknologierne.

Sundhedsplatformen

Projektet ’Sundhedsplatformens betydninger for sundhedsprofessionelle og deres målgrupper’ undersøger, hvordan man kan understøtte de professionsuddannede og deres målgrupper til at få det optimale udbytte af sundhedsplatformen.

Medarbejdere: Kåre Jansbøl, Lotte Illeris, Pernille Kofoed Nielsen og Pia-Lis Jensen

HealthTalk

EHealth har potentiale til at give patienter bedre adgang til viden om deres sundhedsforhold. Projektet ’HealthTalk’ undersøger, hvordan sundhedspersonale bruger telefonen i deres arbejde med patienter med lavt kendskab til sundhedsfagligt sprog.

Medarbejdere: Kåre Jansbøl, Lotte Illeris og Pernille Kofoed Nielsen