Sundhedspædagogik og bevægelse

Rammeprojektet 'Sundhedspædagogik og bevægelse' har fokus på undersøgelser af såvel sundhedsfaglige, psykologiske, pædagogiske, kulturelle og samfundsmæssige perspektiver på fremme af sundhed gennem krop og bevægelse.

Sundhedsteknologi

Sundhed i udskolingen

Projektet 'Krop og mental sundhed hos udskolingselever' undersøger, hvilke potentialer og udfordringer en deltagelsesorienteret tilgang til understøttende undervisning med fokus på krop og mental sundhed kan have.

Medarbejdere: Steen Schytte Olsen, Mathilde Sederberg, Malene Norup Stolpe, Philip Nordstrand Nielsen, Katrine Dahl Madsen og Thea Ilkjær Damgaard

Bevægelse i folkeskolen

Projektet 'Psykomotorisk undervisning og bevægelse i folkeskolen' undersøger, hvordan kropsbevidsthed, trivsel og læringsmiljø påvirkes, når der laves psykomotorisk gruppeundervisning i den understøttende undervisning med elever på 7. klassetrin.

Medarbejdere: Malene Norup Stolpe, Tanja Thinggaard Andersen og Steen Schytte Olsen

 

Måling af kropsbevidsthed

I projektet 'Måling af kropsbevidsthed' oversættes det internationale spørgeskema til måling af kropsbevidsthed, MAIA, til dansk. Efterfølgende afprøves spørgeskemaets reliabilitet og validitet gennem kvantitative/statistiske undersøgelser i udvalgte populationsudsnit.

Medarbejdere: Anders Bech Christiansen

Risikofyldt leg i dagtilbud

Formålet med projektet 'Risikofyldt leg i dagtilbud' er at undersøge, hvordan arbejdet med risikofyldt leg i et kropsligt perspektiv kan ses som pædagogisk grundlag i relation til motorik. Fokus vil være på, hvordan de professionelle kan arbejde med at fastsætte mål, planlægge, igangsætte, dokumentere og evaluere RFL-aktiviteter med kroppen som udgangspunkt.

Medarbejdere: Mathilde Sederberg, Anne Bahrenscheer, Stine Klein Degerbøl og Mette Morsing Ladefoged