Lærerekspertise

Lærerekspertise arbejder med lærerprofessionens kompetencer omkring planlægning, tilrettelæggelse og evaluering af en kvalificeret faglig undervisning, hvor alle elever har mulighed for deltagelse, udvikling og læring.

Lærerekspertise

Satsningen bidrager med viden om lærerfaglige problemstillinger relateret til skolens undervisning. Der er fokus på rammer, betingelser og vilkår for undervisningen, ligesom der er fokus på børnenes betingelser og vilkår for at tage del i undervisningen som elever. Det betyder, at satsningen naturligt bevæger sig inden for spektret skolepolitik, skolepraksis, lærerfaglighed og elever.

Inklusionsloven fra 2012 medførte blandt andet et fokus på samspillet mellem børns deltagelse i skolens undervisning og undervisningens kvalitet fx i forhold til undervisningsdifferentiering. Således arbejdes der i satsningen på at generere viden om, hvordan inklusion og differentiering fungerer i folkeskolen inden for de givne rammer, og hvilke lærerfaglige opmærksomhedspunkter en ændret elevsammensætning rejser.

Vedtagelsen af den nye skolereform i 2014 satte nye opgaver på dagsordenen for skoler og lærere. Der er blevet skærpet opmærksomhed på faglig læring og læringsmål og opmærksomhed på at mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater – forhold, der ønskes understøttet af nye tværgående indsatser blandt andet gennem bevægelse, lektiehjælp og digitalisering. Satsningen har derfor også fokus på udvalgte aspekter af den lærerfaglige håndtering af disse nye fordringer.

Skolens børn

I projektet 'Skolens Børn' undersøges det¨i et børneperspektiv, hvordan politiske krav om evaluering og selvevaluering fungerer i den danske folkeskole. Forskningsprojektet laves inden for rammerne af en kritisk barndomsforskning, hvor der er interesse i at beskrive og forstå såvel rammer for børns skoleliv, som børns betingelser for at trives og have det godt i skolen.

Medarbejdere: Sine Penthin Grumløse og Mathias Sune Berg

Lektiehjælp og faglig fordybelse

Projektet 'Lærerekspertise i lektiehjælp og faglig fordybelse' (2016-2018) undersøger, om og hvordan en fagprofessionel tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af forløb, der er tilpasset den enkelte elevs niveau og behov, kan understøtte og udfordre alle elevers læring. Vi fokuserer på læreres viden, holdninger og handlemuligheder som understøttende professionelle i nye læringsrum.

Medarbejdere: Annette Søndergaard Gregersen, Katrine Jagd, Rikke Anthon og Birgitte Hedeskov 

 

At nå dem, der er 'svære at nå'

Projektet 'Reaching the ‘hard to reach’: Inclusive responses to diversity through child-teacher dialogue' undersøger effektive strategier til at inkludere alle børn i undervisningen - særligt dem, der kan være 'svære at nå'.

Medarbejdere: Sine Penthin Grumløse, Hilde Ulvseth, Lotte Hedegaard-Sørensen (DPU) og Kiki Messiou (University of Southampton)

Brug af læringsplatforme

Projektet 'Implementering og ibrugtagning af læringsplatforme på københavnsk skole' undersøger de almene og fagdidaktiske forandringsprocesser, som ibrugtagningen medfører for læreres planlægning og gennemførelse af undervisning. Hvad sker der, når man tager en læringsplatform i brug på en skole? Hvordan indvirker læringsplatformen på den organisatoriske ledelse og den didaktiske praksis hos lærerne?

Medarbejdere: Annette Søndergaard Gregersen, Vibeke Schrøder, Birgitte Hedeskov og Rikke Anthon