Fagdidaktik

I satsningen er vi optagede af fagdidaktiske udfordringer og muligheder relateret til grundskolens undervisning, som kan styrke kvaliteten af elevers læring.

Fagdidaktik

Fra aktuelt politisk hold ønsker man en undervisning, hvor læringsmål er klare for eleverne, og hvor målene er rettet mod udvalgte faglige kompetenceområder. Vi har fokus på de nye præmisser for lærernes arbejde, men også mere bredt på udvikling generelt af undervisning i praksis. 

Vi arbejder med både interventionsprojekter og analytiske projekter. Interventionsprojekterne har fokus på grundskolens fag i forhold til aktuelle problemer i undervisningens praksis. Det kan fx være problemer, som lærere oplever i deres daglige virke, eller en undersøgelse af potentialer ved at introducere et nyt perspektiv på undervisning i og på tværs af fag i praksis. De analytiske projekter har til formål at understøtte og udvide nogle af disse interventioner. 

I interventionsprojekterne indgår forskere i samarbejder med lærerteams omkring undersøgelse og udvikling af undervisning. Projekterne bygger på en række principper, fx:

  • At arbejde med for lærerne meningsfulde helheder. Det vil sige arbejdssituationer, der er typiske for lærere, og hvor fokus er på at udvikle holdbare løsninger, der kan videreføres og videreudvikles af lærerne og skolerne selv
  • At basere samarbejdet med lærere ud fra eksplicitte teoretiske perspektiver og principper
  • At afprøve forskellige måder at organisere samarbejdet mellem forskere og grupper af lærere på.

I satsningen samarbejder vi med lærere, skoleledelser og kommuner, andre professionshøjskoler og universiteter nationalt og internationalt.

Kort om satsningen

Satsningen Fagdidaktik undersøger og udvikler viden om fagundervisning, som kan facilitere og kvalificere elevers faglige læring generelt og i dansk, matematik og naturfag i særdeleshed. Endvidere undersøger vi, hvordan lærere kan støttes i at udvikle en sådan fagundervisning.

Lektionsstudier

Projektet 'Lektionsstudier' baserer sig på lektionsstudiemetoden, hvor dansk- og matematiklærere samarbejder med forskere omkring planlægning, gennemførelse af og refleksion over undervisning. Projektet undersøger, hvad lektionsstudier kan som metode i forhold til udvikling af læreres professionelle kompetencer.

Medarbejdere: Charlotte Krog Skott, Hanne Møller, Dorte Østergren-Olsen, Hanne Schilling, Heidi Kristiansen og Eva Rønn

Tidligere sprogstart

I projektet 'Tidligere sprogstart - Ny begynderdidaktik med fokus på flersprogethed' skal en omfattende forskningsbaseret vidensindsamling danne grundlag for udviklingen af en ny begynderdidaktik med fokus på flersproglighed. Projektet udvikler og afprøver desuden nye og tidssvarende metoder, undervisningsforløb og årsplaner til sproglærere.

Medarbejdere: Petra Daryai-Hansen, Annette Søndergaard Gregersen og Karoline Søgaard

Formålsformulering i naturfag

Projektet ’Betydningen af formålsformulering i naturfag’ undersøger betydningen af specifikke fraser i formålsformulering – fx erkendelse af, at naturvidenskab og teknologi er en del af vores kultur og verdensbillede – samt implikationer for undervisningsplanlægning.

Medarbejdere: Seth Chaiklin, Ole Goldbech, Peter Mikael Bom Hansen, Lars Sejersgård Jacobsen, Ditte Marie Pagaard, Jens Aarby og Sanne Schnell Nielsen

Modelleringskompetence

Projektet ’Modelleringskompetence i naturfag’ har fokus på den konkrete betydning af modelleringskompetence i forhold til fagspecifikke områder. I projektet analyserer vi, hvordan man kan planlægge naturfagsundervisning som er rettet mod modelleringskompetence, og hvordan man kan støtte lærere i at udvikle denne planlægningskompetence.

Medarbejdere: Seth Chaiklin, Peter Mikael Bom Hansen, Lars Sejersgård Jacobsen, Ditte Marie Pagaard, Jens Aarby og Sanne Schnell Nielsen

Vurderingskriterier til prøver

Følgeforskningsprojektet undersøger et udviklingsprojekt i Københavns Kommune om nye vurderingskriterier til afgangsprøverne i dansk og matematik og har i forhold til danskfaget fokus på, hvordan de nye vurderingskriterier opleves og bruges af lærere, og hvilken betydning de kan have for undervisning i skriftlighed og for læreres fagforståelse.

Medarbejdere: Kristine Kabel, Leon Dalgas Jensen og Lone Nielsen