Praksisudvikling i et organisatorisk perspektiv

Praksisudvikling i et organisatorisk perspektiv sætter fokus på udvikling af professionernes praksis med særlig opmærksomhed på organisatoriske forhold.

Tid i den offentlige velfærd

Projektet 'Tidsorganiseringer i velfærdsprofessionerne' (2013-2018) undersøger opfattelser af tid i skoler og daginstitutioner og på sundhedsområdet. Projektet undersøger, hvordan de forskellige professioner helt konkret ”organiserer tiden”: Lægger de skemaer? Tæller de? Skriver de timer ned? Og hvem bestemmer over tiden?

Medarbejdere: Nana Vaaben, Pia Rose Böwadt, Rikke Pedersen, og Mie Plotnikof

Ledelsesteori i velfærdspraksis

Projektet 'Ledelsesteori i velfærdspraksis' undersøger, hvordan efteruddannede ledere og andre involverede aktører anskuer og anvender ledelsesteorier og -koncepter, og hvilke implikationer det har for praksis. Formålet med projektet er dels at udvikle praksisnær viden om forholdet mellem ledelsesteori og -praksis inden for velfærdsprofessionerne, dels at bidrage til at udvikle den teoretiske forståelse af lederuddannelsers praktiske implikationer.

Medarbejder: Mie Plotnikof og Rasmus Bergmann

Mangfoldighedsledelse

Projektet 'Mangfoldighedsledelse og normkritik i pædagogisk arbejde' undersøger, hvordan ledelsesaktører forstår og arbejder med mangfoldighed og normkritik i pædagogisk arbejde, og hvorledes det skaber organisatoriske og fagprofessionelle muligheder og udfordringer.

Medarbejder: Mie Plotnikof

Relationer i folkeskolen

Projektet 'Relationer i folkeskolen - om arbejdsglæde og relationskompetence i praksis og uddannelse' beskæftiger sig med de menneskelige relationers rolle i folkeskolen. Det første delprojekt skal understøtte udviklingen af de fagprofessionelles relationskompetence og skolespecifikke evalueringsformer. Det andet delprojekt undersøger, hvordan relationskompetence på lærer- og pædagoguddannelsen kan udvikles systematisk.

Medarbejder: Sarah Grams Davy