Praksisudvikling i et organisatorisk perspektiv

Praksisudvikling i et organisatorisk perspektiv sætter fokus på udvikling af professionernes praksis med særlig opmærksomhed på organisatoriske forhold.

Ledelse

Forskningen i praksisudvikling i professionsfelterne er vigtig, fordi der er mange interesser i udvikling af videngrundlaget for velfærdssamfundets institutioner. Kritisk-konstruktive tilgange til anvendt forskning kan levere nuanceret og værdifuld viden, som kan indgå i beslutningsprocesser i feltet. Her er det organisatoriske perspektiv vigtigt, fordi det stiller skarpt på sammenhænge mellem velfærdsprofessionernes praksis og politik ved at undersøge de organiseringsprocesser, der skaber den enkelte institutions betingelser og muligheder for udvikling. Et væsentligt, men ofte underudviklet perspektiv – i både praksis og forskning.

Projekterne i satsningen undersøger udvikling og forandring i lyset af policy, strategi, professionspraksis og organiseringsprocesser. Vi har således projekter om målstyring og politikudvikling, trivsel og arbejdstid, samt om ledelse og organisering af mangfoldighed.

Alle projekter anlægger et kritisk-konstruktivt perspektiv på praksisudvikling og bidrager med anvendt forskning i et politiseret felt, hvor professionernes mål, organisering og styring er under konstant forandring.

Satsningen har tilknyttet ph.d.-stipendiater om demokrati og innovation i skolen.

Tid i den offentlige velfærd

Projektet 'Tidsorganiseringer i velfærdsprofessionerne' (2013-2018) undersøger opfattelser af tid i skoler og daginstitutioner og på sundhedsområdet. Projektet undersøger, hvordan de forskellige professioner helt konkret ”organiserer tiden”: Lægger de skemaer? Tæller de? Skriver de timer ned? Og hvem bestemmer over tiden?

Medarbejdere: Nana Vaaben, Pia Rose Böwadt, Rikke Pedersen, og Mie Plotnikof

Ledelsesteori i velfærdspraksis

Projektet 'Ledelsesteori i velfærdspraksis' undersøger, hvordan efteruddannede ledere og andre involverede aktører anskuer og anvender ledelsesteorier og -koncepter, og hvilke implikationer det har for praksis. Formålet med projektet er dels at udvikle praksisnær viden om forholdet mellem ledelsesteori og -praksis inden for velfærdsprofessionerne, dels at bidrage til at udvikle den teoretiske forståelse af lederuddannelsers praktiske implikationer.

Medarbejder: Mie Plotnikof og Rasmus Bergmann

Mangfoldighedsledelse

Projektet 'Mangfoldighedsledelse og normkritik i pædagogisk arbejde' undersøger, hvordan ledelsesaktører forstår og arbejder med mangfoldighed og normkritik i pædagogisk arbejde, og hvorledes det skaber organisatoriske og fagprofessionelle muligheder og udfordringer.

Medarbejder: Mie Plotnikof

Relationer i folkeskolen

Projektet 'Relationer i folkeskolen - om arbejdsglæde og relationskompetence i praksis og uddannelse' beskæftiger sig med de menneskelige relationers rolle i folkeskolen. Det første delprojekt skal understøtte udviklingen af de fagprofessionelles relationskompetence og skolespecifikke evalueringsformer. Det andet delprojekt undersøger, hvordan relationskompetence på lærer- og pædagoguddannelsen kan udvikles systematisk.

Medarbejder: Sarah Grams Davy