Praksisudvikling i et organisatorisk perspektiv

Udgangspunktet for forskningssatsningen ’Praksisudvikling i et organisatorisk perspektiv’ er både det øgede internationale fokus på vidtrækkende reformer på skoleområdet og de aktuelle nationale ambitioner for udviklingen af professionernes arbejdsfelt.

Praksisudvikling

Satsningen udforsker, hvordan nye, praksisbaserede tilgange til læring kan udvikles og realiseres som en gevinst for både professionernes uddannelse og udviklingen af institutioner og forvaltning. Der lægges særlig vægt på, at denne udforskning foregår imellem professioner og styring, dvs. med udgangspunkt i både medarbejdernes, ledelsens og forvaltningens perspektiv.

Redskaber til forandring

I satsningen sættes fokus på, hvordan forskellige praksisudviklende koncepter inden for det pædagogiske og sundhedsfaglige felt praktiseres, og hvilken betydning det har for deltagernes læring og udvikling. Det handler konkret om specifikke vilkår for at gennemføre forandringer i organisationer med en lang og stærk faglig tradition og om de mangfoldige strategier og modstrategier, som udfoldes, når politik, ledelse og professionel praksis mødes.

Professionel læring

Projekterne i satsningen har fokus på professionel læring. Læringsfællesskaber forstås som en praksis, der udfoldes i mødet mellem en forandringsambition, der udtrykkes af ledelse og forvaltning, og de behov for læring, som professionsfelterne selv definerer.

Værdifuld viden for forskning og praksis

Vi arbejder med metoder, som kan skabe viden, der både har værdi for den forskningsmæssige beskrivelse og forståelse af praksis, og som kan fungere som grundlag for beslutninger på både forvaltnings-, ledelses- og medarbejderniveau med konsekvens for udvikling.

Projekterne arbejder primært med kvalitative metoder, herunder interview og feltarbejde, men udvikler også surveymetoder til brug i udvikling af den undersøgende skole.

Kort om satsningen

Satsningen udforsker, hvordan de ambitioner om forandring, som præger professionerne, gøres til virkelighed og/eller hæmmes af organisatoriske læreprocesser omkring undervisningen i skolen, den pædagogiske praksis i dagtilbud eller den daglige praksis i sundhedsvæsenet.

 

Tid i den offentlige velfærd

Projektet 'Tidsorganiseringer i velfærdsprofessionerne' (2013-2018) undersøger opfattelser af tid i skoler og daginstitutioner og på sundhedsområdet. Projektet undersøger, hvordan de forskellige professioner helt konkret ”organiserer tiden”: Lægger de skemaer? Tæller de? Skriver de timer ned? Og hvem bestemmer over tiden?

Medarbejdere: Nana Vaaben, Pia Rose Böwadt, Didde Maria Humle, Rikke Pedersen, Jacob Clausen og Henriette Sonne Pedersen

Faglig ledelse i dagtilbud

Projektet 'Faglig ledelse i dagtilbud - en udforskning af ’det faglige’ i ledelsen og organiseringen af en hybrid offentlig sektor' (2015-2017) baseres på en teoretisk ramme om faglig ledelse, der fokuserer på, hvordan ”hybridlederen” anno 2016 agerer som leder af fagprofessioner, der er undervejs med at ændre deres kerneydelser i lyset af et generelt pres på velfærdsstatens effektivitet og faglighed.

Medarbejdere: Elvi Weinreich, Mie Plotnikof, Ane Vester Feilberg og Henrik Rander