Ledelse af kerneydelsen i professionspraksis

Ledelse og organisation er kommet i søgelyset som vigtige redskaber til udvikling af en bæredygtig velfærdsstat. Forskningen i satsningen ’Ledelse af kerneydelsen i professionspraksis’ går tæt på aktuelle forandringer i ledelsespraksis i professionerne.

Ledelse af kerneydelsen

Ledelse med udgangspunkt i viden

I forskningssatsningen fokuserer vi på, hvordan ledelse af kerneydelsen begrundes i erfaring, viden og evidens, og på hvordan strategisk udvikling af velfærdsstaten påvirker rammer og vilkår for ledelse i professionsfelterne. Dermed kan vi medvirke til at sikre, at ledelse og organisationsudvikling i skoler, dagtilbud og sundhedsvæsen får et vidensgrundlag, der er så relevant og effektivt som muligt, til rådighed for sine beslutninger og prioriteringer.

Vi spørger: Hvordan udføres ledelse imellem på den ene side de politiske krav til og forventninger om større effektivitet og transparens i opgaveløsningen og på den anden side medarbejdere og offentlighedens forventninger til professionerne og kvaliteten af den ydelse, de leverer?

Feedback til praksisfeltet

Satsningens forskere og videnmedarbejdere samarbejder med konsulenter, undervisere og partnere i og uden for UCC om forskningsinformeret praksisudvikling. Det sker gennem konkrete bud på det, vi kalder feedback til praksisfeltet. Feedback handler om at indbygge dialogprocesser for mødet mellem forskere og praksis i de enkelte forskningsprojekter. Feedbacken kan bruges som udgangspunkt for og input i beslutningsprocesser, fx som del af en proces, hvor ledere og medarbejdere aktivt diskuterer den mulige anvendelse af forskningen og beslutter, hvordan den forskningsinformerede udvikling af for eksempel skolen skal foregå.

Kort om satsningen

Forskningssatsningen udforsker muligheder og dilemmaer i relation til ledelsens arbejde med – strategisk og konkret – at lede den daglige og helt praksisnære kerneydelse i dagtilbud, på skoler og i sundhedsvæsenet.