At lede hvad der ikke kan styres

- Skoleledelse mellem innovations- og evalueringskulturer

"Noisy Management" er et ph.d.-samarbejde mellem UCC og Center for Skoleledelse, CBS.

Projektet har undersøgt, hvordan kommunernes styring af skoleområdet har udviklet sig fra 1970 til i dag.

Projektet belyser, hvordan mere ledelse over tid er dukket op som svaret på en række forskellige problemstillinger. Problemet er imidlertid, hvordan det er muligt fra kommunekontoret – og dermed fra toppen af et styringshierarki – at skabe selvstændig ledelseskraft ude på skolerne.

Projektet forfølger ledelsesreformers utilsigtede produktion af organisatorisk ustyrlighed, uorden og ”støj” og kortlægger, hvordan ledelsesreformer både styrker og underminerer lokal ledelse.

Projektet kombinerer forskellige teorier om organisatorisk orden og ”støj” for at udvikle et analytisk blik for ledelse som samtidighed af orden og kompleksitet.