Brugerdreven Innovation

Projektet BDI (brugerdreven innovation) blev søsat i december 2012 som led i arbejdet med ny læreruddannelse. Målet er at styrke samspillet mellem praktikskoler og UCC for i fællesskab at løfte opgaven med at forberede de studerende til praksis.

Mål om bedre praksissamarbejde

Projektet inddrager nuværende og tidligere studerende fra UCC, praktikkoordinatorer og praktikskoler og har resulteret i en grundig viden om, hvilke problemer og udfordringer UCC’s brugere ser i forbindelse med praktik og praksissamarbejde.

Således har skoler, studerende og udefrakommende provokatører fra bl.a. Teknisk Skole og Politiuddannelsen og kolleger fra læreruddannelsen i løbet af foråret 2013 genereret idéer til løsninger af udvalgte problemstillinger. Idéer, som i de kommende måneder vil blive testet, og som skal munde ud i en række konkrete løsninger til forbedring af praksissamarbejdet og de studerendes praktik.

Projektet har de studerende i fokus og kan på sigt bidrage til at reducere frafaldet på læreruddannelsen, da en af årsagerne til frafald blandt de studerende er en for svag praksisforankring af uddannelsen. Derudover peger dimittendundersøgelser på, at nogle studerende ikke føler sig klædt på til lærerprofessionen, når de første gang står ude på skolerne efter endt uddannelse.

En del af løsningen på disse udfordringer kan findes i forbedret praktik og praksissamarbejde. Projektet vil afslutningsvis levere et antal løsninger på nogle af de udfordringer for vellykket praktik og praksissamarbejde, som brugerne har identificeret. Et andet formål med projektet er desuden at skabe forståelse for og høste erfaringer med metoden brugerdreven innovation i UCC.

Projektets ramme

Projektet er forankret i Læreruddannelsen, UCC. Den fælles studieadministration og UCC-biblioteket deltager også. Processen faciliteres af konsulentfirmaet core team, som bidrager med præsentation af metoder igennem forløbet foruden deltagelse i workshops og forberedelsesmøder.

Projektledelse: 

Projektet ejes af dekan Tove Hvid. Styregruppen består af bl.a. Laust Joen Jakobsen, Frank Güsmer og Inge Regnarsson.

Projektdeltagere:

Tove Hvid, dekan
Lis Madsen, programchef for læreruddannelserne
Simon Cort Graae, chefkonsulent
Kristian Foged, specialkonsulent
Anne Marie Busch-Petersen, informationsspecialist
Tine Sofie Højrup, studieleder for praktik og praksissamarbejde
Niels Bundgaard, praktikkoordiantor
Henrik Fischer, praktikleder
Britta Kornholt, praktikvejleder
Lars Myhre Hansen, lektor
Kristina Helland Strandby, adjunkt i samfundsfag
Frants Mathisen, lektor i billedkunst