COST-projektet - udarbejdelse af tegnsprogsgrammatik

UCC har siden november 2011 været en del af den europæiske COST action IS 1006.

Aktionens formål er at afdække de europæiske tegnsprogsgrammatikker: En vej til fuldt medborgerskab for europæiske døve tegnsprogsbrugere og til fuld beskyttelse af deres sproglige og kulturelle arv. Hensigten er at koordinere forskning i og viden om de nødvendige elementer, der bør indgå i en grammatik over et tegnsprog.

Et af målene er at udforme en overordnet, men udtømmende og teoretisk velfunderet beskrivelse, som kan tjene som vejledning for undersøgelser og beskrivelser af de europæiske tegnsprogsgrammatikker.

Beskrivelsen vil være baseret på viden, der er akkumuleret, og som under aktionens forløb akkumuleres i den deskriptive og formelle lingvistik. Den vil indeholde definitioner af forskellige sproglige elementer, eksempler på hvorledes elementerne kommer til udtryk i en række tegnsprog og materiale og vejledning i at elicitere elementerne i et ikke-beskrevet tegnsprog.

Om COST action IS 1006:

COST action IS 1006 er en aktion under "European Cooperation in Science and Technology" som er EU-finansieret, og som har til formål at øge Europas forsknings- og innovationskapacitet og indflydelse fra forskningsresultater på beslutninger i den offentlige såvel som i den private sektor, og at bidrage til samarbejde mellem europæiske forskere.

Aktionens medlemmer er hentet fra 13 europæiske lande, der hver har 1-4 personer tilknyttet. Danmark er repræsenteret i såvel styregruppe som arbejdsgrupper ved ordbogsredaktør Jette Hedegaard Kristoffersen, Ordbog over Dansk Tegnsprog, Center for Tegnsprog, UCC.