Bedømmelse, omdømme og dømmekraft

Ph.d.-projektet 'Bedømmelse, omdømme og dømmekraft' undersøger, hvordan professionel dømmekraft konstituteres i skolernes hverdag, og hvordan de ansattes udøvelse af dømmekraft sker i et krydsfelt af forskellige kriterier for bedømmelse af professionalisme.

Projektet har særligt fokus de professionelles afvejning mellem hensyn til lokale og nationale kriterier for bedømmelse. 

Studiets er samtidig en undersøgelse af en landdistrikt skoles placering mellem hensyn til lokal integration og tilpasning og udvikling af det nationale skolesystem  i en globaliseret verden.